Import i eksport polski mapa handlu zagranicznego dane gus 2019
Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie od stycznia do października br. wyniosły w cenach bieżących 183 mld EUR w eksporcie oraz 186 mld EUR w imporcie.Po sierpniu 2019 r. saldo w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniosło 0,0 mld euro - podał Główny Urząd Statystyczny.. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 28,0 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło minus 0,4 mld PLN.Całkiem niedawno analizowaliśmy polski eksport, w którym radzimy sobie całkiem nieźle i plasujemy na 23. miejscu na świecie.. Informacje o wielkości eksportu i importu, saldzie obrotów, dynamice w cenach bieżących prezentowane są od 2004 r. w okresach narastających, miesięcznych oraz dla całego roku.Polska miała w 2019 roku nadwyżkę w handlu zagranicznym na poziomie 7,9 mld zł (równowartość 1,8 mld euro).. >>>[CZYTAJ WIĘCEJ] Handel zagraniczny z nadwyżką.. handlu zagranicznego w 2018 r. Wynika z nich, że Polska zanotowała deficyt, który wyniósł 5,1 mld euro (ok. 22 mld zł).. Czołówka naszych partnerów handlowych nie ulega zmianom - kierunkiem zarówno eksportu, jak i importu są przede wszystkim kraje rozwinięte.Deficyt w handlu zagranicznym w styczniu 2013 roku wyniósł 0,2 mld euro wobec 1,1 mld euro rok wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).. Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski..

handlu (importu i eksportu) pomiędzy tymi krajami.

wymiany towarowej Polski z zagranicą (z krajami oraz grupami krajów).. Informacja zawiera dane dotyczące m.in.: struktury przedmiotowej obrotów z UE i WNP, głównych rynków eksportowych i importowych oraz .Główny Urząd Statystyczny - Portal Statystyki Publicznej.. Zauważono też, że dynamika importu .Według wstępnych danych GUS, po 10 miesiącach br. polski handel zagraniczny odnotował wzrost wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, zarówno w imporcie jak i eksporcie.. Najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że mamy do czynienia ze sporym odbiciem w porównaniu z 2018 r. W dodatku zarówno eksport, jak i import przekroczyły wartość biliona złotych.Eksport spadł o 5,6% r/r do 147,7 mld euro w styczniu-sierpniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 9,6% r/r i wyniósł 141,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).Tempo wzrostu polskich obrotów towarowych znowu pozytywnie zaskoczyło.. Saldo było wówczas ujemne i wyniosło 2,64 mld USD.GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - marzec 2020 r. - biznes.interia.pl - Obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących .Koronawirus i handel zagraniczny Z danych GUS wynika, że w ciągu czterech miesięcy 2020 r. eksport (wyrażony w euro) był o 5,3 proc. mniejszy niż przed rokiem, a import spadł o 5,8 proc..

Szczegółowe tabelaryczne zestawienie wyników handlu zagranicznego za dany okres.

Eksport wyniósł 235,8 mld EUR i był wyższy o 5,5% (r/r), a import wyniósł blisko 234 mld EUR, (wzrost o 2,6% r/r).Z ostatecznych danych GUS wynika, że w 2018 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 8,2 proc. - osiągając 223,6 mld euro, zaś import o 10,7 proc. - uzyskując 228,2 mld euro.. Handel zagraniczny prowadzony jest w celu wymiany niezbędnych surowców, towarów i usług.. W pierwszym przypadku wzrost sięgnął 0,6%, w drugim mieliśmy spadek o 0,4%.. Mapa rynków eksportowych KUKEWedle danych GUS obroty towarowe handlu zagranicznego między styczniem a listopadem 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 934 mld zł w eksporcie oraz 926 mld zł w imporcie.. Znamy dane GUS.. Notowane w pierwszych czterech miesiącach br. szybsze tempo wzrostu eksportu towarów niż ich importu, pozwoliło na ok. 8,5 .Handel zagraniczny.. Nadwyżka w obrotach z Niemcami sięgnęła w ub. r. 11,6 mld euro.Przeczytaj także: GUS: handel zagraniczny pikuje, ale eksport do USA ze wzrostami Jak donosi GUS, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - sierpień br. wyniosły w cenach bieżących 649,0 mld PLN w eksporcie oraz 621,0 mld PLN w imporcie.. Nadwyżka w handlu zagranicznym rośnie i to mocniej od prognoz ekonomistów..

W 2012 r. wyniósł on 184,66 mld USD, podczas gdy import 198,46 mld USD.

W obu przypadkach oznacza to ponad 5-procentowe spadki względem analogicznego okresu 2019.W końcu płyną lepsze wieści z niemieckiej gospodarki.. Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-sierpień 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku:GUS podał szacunkowe dane dot.. Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - sierpień 2019 r. wyniosły zaś w cenach bieżących 657,6 mld zł w eksporcie oraz 657,2 mld zł w imporcie.. W I kwartale br. obroty towarowe wyniosły 254,9 mld PLN w eksporcie oraz 251,4 mld PLN w imporcie.. Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo .Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po 2019 r. wyniosła 1,8 mld euro - podał GUS.. W okresie styczeń-kwiecień br. polski eksport towarów zwiększył się o 4,7 proc. (tj. o blisko 3,4 mld EUR), do 75,6 mld EUR, a import o 2,9 proc. (tj. o 2,1 mld EUR), do 75,8 mld EUR.. Obroty towarowe handlu zagranicznego od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 1 013,7 mld zł w eksporcie (wzrost 6,6% r/r) oraz 1 005,8 mld zł w imporcie .GUS podsumował najświeższe wyniki w handlu zagranicznym..

Eksport wystrzelił w górę w styczniu o ...Omówienie wyników - polski eksport.

W samym kwietniu - pierwszym pełnym miesiącu zamrożenia wielu gospodarek, z którymi handlujemy - spadki były jednak znacznie bardziej .GUS: W 2018 r. Polska zanotowała ujemne saldo w handlu zagranicznym.. To pozytywna informacja także dla polskich przedsiębiorców.Dodatnie saldo w handlu zagranicznym, wzrost wartości eksportu o 3,2 proc. i spadek importu o 0,8 proc. to wynik Polski w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2020 r.Jak do tej pory (24 listopada 2014 r.) Główny Urząd Statystyczny opublikował 3 opracowania (w bibliografii oznaczone symbolami 14-I, 14-II, 14-III) dotyczące handlu zagranicznego Polski w 2014 r. Z publikacji „Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-V 2014 rZróżnicowanie warunków przyrodniczych i poziomu gospodarczego po szczególnych państw stało się podstawowym bodźcem zagranicznej wymiany handlowej.. W 2019 roku wartość eksportu z Polski wyniosła 235,8 mld euro i o 1,8 mld euro przewyższyła łączną wartość importu z zagranicy.. Od wejścia Polski do UE największym naszym partnerem handlowym są Niemcy; w 2018 r. eksport za Odrę stanowił 28,2 proc. polskiego eksportu, a import - 22,4 proc. - wynika z poniedziałkowych danych GUS.. Gwałtowny wzrost liczby ludności świata i dążenie do zapewnienia jej wyższego poziomu życia, przyczyniły się w ostatnich latach do wzrostu .Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po sierpniu wyniosła 6,3 mld euro - poinformował Główny Urząd Statystyczny.. Oznacza to 1,9 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym po 11 miesiącach 2019 r.Według danych GUS dotyczących handlu zagranicznego, podczas pierwszych czterech miesięcy 2020 roku obroty w eksporcie wyniosły 320,8 mld zł, a w imporcie 317,5 mld zł.. Dane za 2013 r. wskazywały, że import wyniósł 208,78 mld USD, podczas gdy eksport 206,13 mld USD..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt