Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 20192020 w przedszkolu
W świetle ww.. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. :-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Jest to strategia, która ułatwia metamorfozę w świadomego, doświadczonego specjalistę, gotowego na awans zawodowy nauczyciela.. Chociaż w niepublicznych przedszkolach kwestia ta wygląda trochę inaczej, to jednak ogólne zasady awansu zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego są podobne do procedur stosowanych w jednostkach prowadzonych przez samorządy.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust.. POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, .. przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - pedagog szkolny.

Walta Disneya w Chrzanowie Posiadane kwalifikacje: - Studia wyższe magisterskie: Uniwersytet im.. Kaszubska 17 w Tczewie.. Dorota Chrapkowska-Lewandowska.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Bartkowiak Stanowisko: nauczyciel Miejsce pracy: Przedszkole nr 91 „Bajka" w Poznaniu Czas […]PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokurozwoju zawodowego..

Awans na nauczyciela dyplomowanego.

przepisu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Elżbiety Sojki w Lubomi c) Dyrektor: mgr Grażyna Brachmańska d) Opiekun stażu: mgr Aleksandra Sobol e) Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 f) Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Cele .Witajcie!. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 19.08.2020r.. Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. Dyrektor: S. mgr Cecylia Blamowska.. Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. Płock2 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kowal-Paziewska Opiekun: mgr Janina Danuta Wangryn Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014 Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017 Przedszkole Samorządowe w Deszcznie Dyrektor Przedszkola: mgr Małgorzata MikuckaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. ..

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Kamila Brykarczyk.

Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (2020-07-09) Według rozporządzenia z 1 marca 2013 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2020-07-07)Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Wiśniewska Stanowisko: nauczyciel specjalista Aktualnie: nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia… Zobacz więcejPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Elżbieta Braś nauczyciel stażysta Niepublicznego Przedszkola im.. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Specjalność Kształtowanie i Ochrona Środowiska .Nauczyciele przedszkola mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji nie tylko, gdy pracują w placówkach publicznych.. nauczyciel wspomagający, przedszkole.. )PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Nauczyciel kontraktowy: mgr Katarzyna Przyjemska Nazwa placówki: Przedszkole Specjalne nr 208 Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r. Opiekun stażu: mgr ….Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ..

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: (§ 7. ust1.

pracującymi w przedszkolu, na bieżąco przez okres stażu .. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,W okresie stażu nauczyciel kontraktowy realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach § 7 ust.. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w § 3 zawarto informację o tym, że należy złożyć dyrektorowi wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju, a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Dane personalne: a) Imię i nazwisko: mgr Anna Bizoń b) Nazwa placówki: Przedszkole im.. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu; nauczyciel, również może wprowadzać zmiany w planie, w czasie trwania stażu, ale jedynie za zgodą dyrektora Sprawozdanie z realizacji planu.. Nazwa placówki: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im.. Opiekun stażu: mgr Ewa Glinka - BrzozowskaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2020r.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Plan rozwoju zawodowego: Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Monika Koprynia-Bogacz; Awans zawodowy - DYPLOMOWANY Anna Lesner; Indywidualny plan rozwoju zawodowego Iwona Kwiatkowska-Fus; Plan awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - język polski.Podsumowując, plan rozwoju zawodowego nauczyciela to dokument niezbędny do uzyskania awansu na np. nauczyciela mianowanego, dołączany do wniosku o staż przygotowujący do zmiany tytułu nauczycielskiego.. Zgodnie z planem pracy.. w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY .. Podstawa prawna: - Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) Pełny plan do pobrania poniżej.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. 3.RozpoznanieKatalog-> Dla nauczyciela-> Język polski-> Plany rozwoju zawodowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt