Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego test

układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego test.pdf

Preview (12 questions) Show answers Question 1Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego.. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego jest to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń, .Rozdział 3.. Szymon Konkol Wyświetl mój pełny profil.This quiz is incomplete!. Tutaj poruszamy tematy które nie podlegają tematycznie pod poniższe fora.. 78 pkt za rozwiązanie + 39 pkt za najlepsze rozwiązanie -23.3.2015 (20:54) - przydatność: 100% - głosów: 1 .. Relacje te muszą uwzględniać wszystkie relacje związane z produkcją gastronomiczną, ruchem pracowników, konsumentów jak i towarów.. Test diagnozujący wiadomości klasy I technikum żywienia i usług DRAFT.. Pomieszczenia wchodzące w skład zakładu gastronomicznego.. Wiele biur oferuje układ funkcjonalny jako oddzielny projekt, zazwyczaj ten najbardziej podstawowy.Kartkówka układ funkcjonalny 1.. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyposażenie gastronomii Moduł I Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, wyposażenie magazynów zakładu .W pracy zostały przedstawione zadania i ćwiczenia z następujących działów: -UKŁAD FUNKCJONALNY ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO -MASZYNY I URZĄDZENIA DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ -URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ -URZĄDZENIA CHŁODNICZE I ZAMRAŻALNICZE -DROBNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY -KONTROLA JAKOŚCI I SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI -ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH1..

Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego 1.

Wielkość i rozkład pomieszczeń zakładu gastrono- .UKŁAD FUNKCJONALNY Wzajemne połączenia między pomieszczeniami w zakładach gastronomicznych.. Układ funkcjonalny pomieszczeń w zakładach gastronomicznych 8 Rozdział 6.Play this game to review Other.. Kierownik działu gastronomicznego: a. osobiście zabezpiecza towary, surowce, opakowania, naczynia i inne mienie przed kradzieżą i zniszczeniem b. czuwa nad przestrzeganiem w podległym mu pionie obowiązującej dyscypliny pracytest układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego.pdf W celu harmonijnego, prostoliniowego i jednokierunkowego przepływu surowców, półproduktów i produktów należy przewidzieć właściwe drogi komunikacyjne: szerokość korytarzy i innych dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż5.Test diagnozujący wiadomości klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem 1.. Subskrybuj: Posty (Atom) Projekt i realizacja: Szymon Konkol.. Nawet jeśli podjęliście próbę wykonania projektu samodzielnie to również od tego powinniście zacząć.. Egzamin zawodowy.. Stanowią one odzwierciedlenie toczących się w zakładzie procesów technologicznych - począwszy od dostaw surowców aż po ekspedycję dań do konsumentów.Układ funkcjonalny kosztów jest rodzajem ewidencji kosztów kont zespołu „5", na które składają się: koszty działalności podstawowej, koszty wydziałowe, koszty zakupu, koszty sprzedaży, koszty handlowe, koszty działalności pomocniczej, koszty zarządu, rozliczenie kosztów działalności.Układ Funkcjonalny Zakładu Gastronomicznego..

Test układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego.

Obróbki cieplnej: pieczenia, gotowania, smażenia i duszenia dokonuje się w: A Przygotowalni I B Garmażerni C Rozdzielni kelnerskiej D Kuchni właściwej 3.UKŁAD FUNKCJONALNY ZAKŁADU cukierniczego na dzisiaj.. Garnki i pokrywki 24.2.. Co to jest układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego?. 6 Rozdział 4.. Odpowiedz.. Podstawą do zaprojektowania układu funkcjonalnego pomieszczeń są tak zwane drogi technologiczne.. Co to jest układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego?. Części układu funkcjonalnego pomieszczeń zakładu gastronomicznego obejmują:układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego1.1 Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest.. Jak podaje Grzesińska [2000b], podstawa do zaprojektowania układu funkcjonalnego pomieszczeń są tak zwane drogi technologiczne.. Posty: 119 • Strona 7 z 8 • 1 .Omówienie układu funkcjonalnego projektowanego mieszkania o powierzchni 105m2 w osiedlu GARNIZON HOSSA.. W celu harmonijnego, prostoliniowego i jednokierunkowego przepływu surowców, półproduktów i produktów należy przewidzieć właściwe drogi komunikacyjne: szerokość korytarzy i innych dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niżTesty i zadania praktyczne..

Co to jest układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego?

Układ funkcjonalny w zakładzie gastronomicznym jest ściśle związany z: A. efektownym wyglądem zakładu gastronomicznego B. wygodą konsumenta C. procesem technologicznym, ruchem personelu i konsumentów 12.. Drogi technologiczne brudne to: A. drogi półproduktów B. drogi surowców C. drogi czystych naczyń kuchennych 13.1.. 1 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0. perfekt 3 lata temu.. uczennice klasy III b Monika Dobrzyńska i Weronika Kołodziejczyk reprezentowały naszą szkołę w III Integracyjnym Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.5.. Odpowiedź uzasadnij.. Poprawnie rozplanowany zespół gastronomiczny jest gwarantem: * sprawnego funkcjonowaniaUkład funkcjonalny zakładu gastronomicznego to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń spełniających wszelkie wymagania związane z produkcją potraw, obiegiem surowców i gotowych wyrobów, przemieszczaniem się zarówno pracowników, jak i gości.. Rodzaje zmywalni .. 7 Rozdział 5.. Zaproponuj zmiany w schemacie, tak by usprawnić funkcjonowanie zakładu.. Patelnie 24.3.. Technik żywienia i usług .. 2.3.. A przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń B przestrzenne powiązanie ze sobą komór chłodniczych C przestrzenne powiązanie ze sobą magazynów D przestrzenne powiązanie ze sobą dróg .Co to jest układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego..

Pracownicy zakładu gastronomicznego 68 2.3.1.

Prawidłowy układ funkcjonalny zapewnia:Przykładowy układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego przedstawiono na rysunku XVI.2.. Strona główna.. Drobny sprzęt gastronomiczny 24 Naczynia do obróbki cieplnej 24.1.. Sprawdź, czy przedstawiony schemat pomieszczeń zakładu gastronomicznego jest funkcjonalny.. Garnek i akcesoria do FONDUE AU FROMAGE 25 Akcesoria kuchenne 25.1.. Analiza i nadzór kierownictwa nad procesami produkcji .. (układ funkcjonalny gwarantującyOpracowanie publikacji : mgr inż. Dariusz Mączka , nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych Materiały przeznaczone do bezpłatnego użytku i rozprowadzania Strona | 1 mgr inż. Dariusz Mączka ĆWWI ICCZZEENN IA A II ZZAADDAANNIA Z TTEECCHHNNO OLLOGGIIII GASTRROONNOOMMIICCZZNNEEJJ Z E ELLEEMMENNTTAAMMII TOWAROZZNNAAWWSSTTWWAA 2015Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego jest to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń, w któ-rych w najszerszym stopniu uwzględnione są wszelkie wymagania związane z produkcją i kierunkiem przepły-wu towarów, pracowników i konsumentów.. FIlm przedstawia pierwszy etap projektowania wnętrza .Wiec mam narysowac Układ Funkcjonalny Zakładu Gastronomicznego a ja nie mam pojecia jak to moze wyglądac :( wiec prosze o pomoc najlepiej jak by ktos umiescil tu obrazek jak to wygląda który bym mógł przerysować :P1.Omów rodzaje usług świadczonych przez zakłady gastronomiczne 2.Omów zadania działu handlowego oraz wyjaśnij jego elementy3.wymień zadania: kierownika zakładu gastronomicznego, kelnera, someliera 4.Jakie czynności dokonywane są w dziale a) eks 2014-01-07 19:59:00Układ funkcjonalny .. Stanowią one odzwierciedlenie toczących się w zakładzie procesów technologicznych - począwszy od dostaw surowców aż po ekspedycję dań do konsumentów.Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego..Komentarze

Brak komentarzy.