Proces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego
Usprawnianie ruchowe chorego.U pacjentów geriatrycznych często diagnozuje się więcej niż jeden proces chorobotwórczy lub uraz.. Proces pielęgnowania cukrzyca, niedosłuch, otyłość, ból kręgosłupa.2 Dane personalne Imię i nazwisko S. Z.. Pacjentka Helena Cz. l.80 przyjęta do ZOL-u z oddziału Neurologii , gdzie przebywała trzy tygodnie.. Cel: Uzyskanie efektywnego snu, poprawa samopoczucia Działania pielęgniarskie: 1.. Rozpoznanie lekarskie stan po nagłym zatrzymaniu krążenia trzy miesiące temu i resuscytacji w przebiegu .Swój proces pielęgnowania oparłam na rozmowie z pacjentką i obserwacji jej w ciągu dnia.. Cel pielęgnacji: Brak lub zmniejszenie dolegliwości, zaakceptowanie przez pacjenta jakości życia Pacjentka mieszka z mężem, dotychczas była samodzielna.Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko rozwoju zapalenia otrzewnej w wyniku urazu wielonarządowego jamy brzusznej.. Ukierunkowana na holistyczne traktowanie pacjenta poprzez zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjenta.. Dziêki interwencjom pielêgniarki pacjent bêdzie sam móg³ zaspokajaæ w³asne zapotrzebowanie na samoopiekê.. Elżbieta Krajewska-Kułak2, dr n. o zdr.Irena Fiedorczuk3 1 - absolwentka kierunku Pielęgniarstwo I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstokuproces pielęgnowania pacjenta z POChP notatki 2010-12-12 12:52:45 pychotka proces , POChP , 0 Komentarzy Może komuś się przyda jako podpowiedź do procesu pielęgnowaniaW pracy przedstawiono przykładowy proces pielęgnowania na przypadku 79 letniej pacjentki z chorobą Alzheimera..

Proces pielęgnowania opisany każdy etap oddzielnie.

Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., Ból głowy., Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc) , .. Proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego z porażeniem połowiczymPROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEROIĘ VIRGINI HENDERSON DATA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL PIELĘGNOWANIA PLAN PIELĘGNOWANIA REALIZACJA OCENA OPIEKI 19 luty 2008 -Trudności w oddychaniu spowodowane dusznościami występującymi wskutek toczącego się procesu chorobowego, -zmniejszenie lęku, -ogólna poprawa samopoczucia .Plik PROCES PIELĘGNOWANIA geriatria.docx na koncie użytkownika ziolowa • folder GERIATRIA • Data dodania: 20 lis 2014Proces pielęgnowania.. Pacjent tradycyjny to osoba całkowicieProcesy Pielęgnacyjne(2) • pliki użytkownika sysl przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • REHABILITACJA I PELĘGNOWANIE PACJENTÓW Z SM.pdf, Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z całodobowym żywieniem pozajelitowym.pdfPosts about Darmowe procesy pielęgnowania written by procespielegnowania.. Płeć mężczyzna Wiek 57 lat Stan cywilny żonaty Wykształcenie wyższe Dane o pacjencie uzyskane w oparciu o dokumentację medyczną Pacjent lat 57 przyjęty na oddział opieki paliatywnej z oddziału intensywnej terapii w stanie ciężkim..

Proces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego Problemy pielęgnacyjne: 6.

Bez dokładnej obserwacji nie zdołamy zaplanować procesu pielęgnowania, ponieważ istnieją problemy, których pacjentka wstydzi się wypowiedzieć, a o jej stanie emocjonalnym dużo można wyczytać z komunikacji niewerbalnej.Proces pielęgnowania psychiatria, Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta z zaburzeniami świadomości, Geriatria, proces, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, Pielęgnowanie pacjenta geriatrycznego ze schorzeniami narządu ruchugeriatrycznej, dzięki czemu jest w stanie zastąpić wiele wstępnych interwencji wąskospecjalistycznych, a w efekcie odciążyć innych specjalistów lub właści-wie przygotować pacjentów geriatrycznych do ko-niecznych interwencji.. Opis przypadku.. Podejście geriatryczne sprzyja redukcji polifarmakoterapii i oszczędzaniu środków w systemie ochrony .Proces pielęgnowania chorego z udarem niedokrwiennym mózgu.. Rozmowa z pacjentem dotycząca warunków w których chory przebywa (mieszkanie samotnie, z rodziną)Geriatria, proces pielegnowania z geriatrii, proces pielęgnowania, geriatria proces pielęgnowania, Pielęgnowanie pacjenta geriatrycznego ze schorzeniami narządu ruchu, OPIS stanu pacjenta , Opis przypadku i diagnozy pacjenta z rzs i udarem, zapalenie płuc, Proces pielęgnowania psychiatria, procesPosts about Darmowe procesy pielęgnowania written by procespielegnowania..

Proces pielêgnowania jest ró¿nie ...proces pielęgnowania chorego z POCHP.

Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego 2.. Dane osobowe Tadeusz Nowaczyk, wiek: 78 lat Stan cywilny: żoPlik geriatria.doc na koncie użytkownika Justyna-12345 • folder Proces Pielęgnowania • Data dodania: 12 paź 2009Proces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego Kategoria » Geriatria Problemy pielęgnacyjne: 6.. Edukacja rodziny o sposobie wykonani toalety ciała w łóżku chorego.Plik proces endoproteza stawu biodrowego.odt na koncie użytkownika sabhan81 • folder -procesy pielęgnacyjne- • Data dodania: 4 sty 2013Pielęgnowanie pacjenta geriatrycznego ze schorzeniami narządu ruchu, Proces pielęgnowania RZS, Geriatria, Zasady pielęgnowania chorego w wieku podeszłym z zapaleniem oskrzeli, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera, proces pielęgnowania Dorothy Orem, opieka długoterminowa, Proces pielęgnowania według modelu H. Peplau .sob¹ oraz innymi osobami.. Poczucie bezradności specjalistów wobec pilnej niekiedy potrzeby dialogu z pacjentem może prowadzić do frustracji, zniechęcenia, a w dłuższej perspektywie - wypalenia zawodowego.8 Problemy psychospołeczne pacjenta w podeszłym wieku z rozpoznaną chorobą Alzheimera lic. Katarzyna Żysko1, dr n. med..

W procesie pielęgnowania zawarte są najważniejsze problemy występujące u pacjentki.

Słowa kluczowe: opieka pielęgniarska, choroba Alzheimera, potrzeby pacjenta Abstract:pielęgnowanie człowieka zarówno w zdro-wiu, jak i w chorobie.. Krystyna Kowalczuk2, prof. dr hab. n. med.. Stan po udarze mózgu z niedowładem prawostronnym.. Zamieszczono 20 stycznia 2018 przez zobaczzrozum.. Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., Ból głowy., Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc) , .. Proces pielęgnowania pacjenta w ZOL-Zakład Opiekuńczo LeczniczyProblemy pielęgnacyjne: Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych.,Ból głowy.,Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc),Możliwość wystąpienia powikłań z powodu cewnikowania.,Możliwość wystąpienia odparzeń w okolicy krocza i pośladków,Możliwość wystąpienia powikłań takich jak: odleżyny, przykurcze .PROCES PIELĘGNOWANIA Pacjenta geriatrycznego z cukrzycą typu II Karta gromadzenia danych o pacjencie 1.. PROCES PIELĘGNOWANIA Proces pielęgnowania jest to taka forma opieki , która obejmuje rozpoznanie stanu biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego podmiotu opieki ( np. pojedynczego człowieka/pacjenta, rodziny czy grupy ludzi) i postawienie diagnozy pielęgniarskiej, a także .Proces pielęgnowania osoby starszej na wybranym przykładzie.. Rozpoznanie lekarskie: Uogólniona miażdżyca.. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ PLANOWANE DZIAŁANIA REALIZACJA DZIAŁAŃ OCENAPielęgnowanie pacjenta z cukrzycą - edukacja pacjenta oraz interwencje pielęgniarskie.. notatka zawiera proces pielęgnowania chorego z pochp PROCES PIELĘGNACYJNY PACJENTA Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC.. Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i napięcia powłok skórnych oraz .Posts about Darmowe procesy pielęgnowania written by procespielegnowania..Komentarze

Brak komentarzy.