Białoskrzynkowe techniki testowania
Techniki projektowania testów: dynamiczne techniki testowania, testowanie czarnoskrzynkowe i białoskrzynkowe, zgadywanie błędów, BVA itd.4.3.3 Korzyści wynikające z testowania instrukcji i testowania decyzji 4.4 Techniki testowania oparte na doświadczeniu 4.4.1 Zgadywanie błędów 4.4.2 Testowanie eksploracyjne 4.4.3 Testowanie w oparciu o listę kontrolną Szkolenie ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy, rozdział czwarty jest przewidziany na 330 minut zajęćTechniki białoskrzynkowe - definicje, przykłady, ćwiczenia; Techniki mieszane - definicje, przykłady, ćwiczenia; Techniki oparte na doświadczeniu - przykłady; .. przekazanie wiedzy z zakresu technik testowania oraz ich doboru w praktyce.. Planowanie testów.. Jest ona również rozpowszechniona w branży oprogramowania wbudowanego.. .zobacz: białoskrzynkowe techniki projektowania testów zobacz: white box test design technique Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).. szklanej skrzynki) - rodzaj testów w inżynierii oprogramowania, polegających na testowaniu programu poprzez podawanie na wejściu takich danych, aby program przeszedł przez każdą zaimplementowaną ścieżkę.Zasady te są definiowane przez kryteria pokrycia wszystkich pętli oraz wszystkich warunków.Techniki białoskrzynkowe..

Wybór technik testowania.

Staranność testowania białoskrzynkowego można zmierzyć na podstawie pokrycia strukturalnego.Testowanie oparte na strukturze (białoskrzynkowe) bazuje na rozpoznanej strukturze oprogramowania lub systemu tak jak to widać w następujących przykładach: w testach modułowych: strukturą jest kod, to jest instrukcje, decyzje, rozgałęzienia lub nawet rozróżnialne ścieżki w testach integracyjnych: strukturą może być hierarchia wywołań (diagram, który pokazuje jak moduły .Techniki białoskrzynkowe ISTQB.. W związku z wciąż rosnącą .Techniki - techniki czarnoskrzynkowe: podział na klasy równoważności, analiza wartości brzegowych, testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną, testowanie przejść pomiędzy stanami, testowanie w oparciu o przypadki testowe .. Techniki - techniki białoskrzynkowe: .Testowanie i jakość oprogramowania : modele, techniki, narzędzia / Adam Roman.. Testowanie białoskrzynkowe bazuje na identyfikowalnych elementach struktury oprogramowania i systemu, jak w poniższych .Przegląd.. Ponadto technika ta nadaje się do modelowania scenariuszy biznesowych zawierających określone stany oraz do testowania sposobu poruszania się (nawigacji) po ekranach.Testowanie białoskrzynkowe jest jak praca mechanika, który sprawdza silnik, żeby dowiedzieć się, dlaczego samochód nie jeździ..

Testowanie białoskrzynkowe - definicja ISTQB.

Sylabus ISQB sugeruje, by tej metody używać zaraz po zastosowaniu technik bazujących na specyfikacji, jako wsparcia pomiarów dokładności.Testy strukturalne (ang.white-box testing, testy białej skrzynki, in.. Raport z sesji.. Techniki oparte na doświadczeniu.. Te przypadki testowe są wyprowadzane przy użyciu technik projektowania wymienionych powyżej: testowanie przepływu sterowania, testowanie przepływu danych, testowanie gałęzi, testowanie ścieżek, pokrycie instrukcji i pokrycie decyzji, a także zmodyfikowany warunek / pokrycie decyzji.Białoskrzynkowe techniki projektowania testów - procedura tworzenia i/lub wybierania przypadków testowych oparta na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.. Organizacja testów.. Techniki czarnoskrzynkowe (zwane również technikami behawioralnymi lub opartymi na specyfikacji) bazują na analizie podstawy testów np. na formalnych dokumentach zawierających wymagania, specyfikacjach, przypadkach użycia, historyjkach użytkownika lub procesach .Białoskrzynkowe techniki testowania; 16:00 Zakończenie dnia 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 09 00 Techniki testowania c.d.. analiza wartości brzegowych, białoskrzynkowe techniki testowania, czarnoskrzynkowe techniki testowania, podział na klasy równoważności, pokrycie, pokrycie decyzji, pokrycie instrukcji kodu, techniki testowania, techniki testowania oparte na doświadczeniu, testowanie eksploracyjne, testowanie oparte na przypadkach użycia, testowanie przejść pomiędzy stanami .Białoskrzynkowe techniki projektowania testów ..

Opis metody 295 ... Techniki testowania wydajności 430 18.3.

Oznacza to, że testujemy oprogramowanie patrząc w kod, analizujemy wewnętrzną strukturę aplikacji czy systemu.. Kryteria wejścia / zakończenia testów.. Testowanie białoskrzynkowe: testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułów lub systemu.Szkolenia z testowania oprogramowania: dla początkujących, ISTQB, automatyzacja oraz praktyczne warsztaty z narzędzi.. Weryfikacja oprogramowania pozwala skontrolować, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją.Białoskrzynkowe techniki testowania; 16:00 Zakończenie dnia 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 09 00 Techniki testowania c.d.. Bądź na bieżąco.. Technika ta jest również wartościowa dla testowania procesów biznesowych określonych poprzez stany.. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się także, jakie są podstawowe metryki w procesie .Testowanie w oparciu o przypadki użycia; Techniki białoskrzynkowe; Testowanie instrukcji; Testowanie decyzji; Inne techniki strukturalne; Techniki oparte na doświadczeniu; Wybór technik testowych; 5.. Zmienne zależne.. Dzielimy się wiedzą, doradzamy jak zostać testerem oraz oferujemy usługi z testowania oprogramowania.. Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).Testowanie statyczne: inspekcja i proces testowy, rodzaje inspekcji, analiza statyczna..

Przypadki testowe strukturalne lub białoskrzynkowe.

Techniki testowania oparte na doświadczeniu; 10 30 .Techniki białoskrzynkowe Testowanie za pomocą technik białoskrzynkowych (techniki oparte na strukturze) zakłada wgląd w wewnętrzną strukturę programu i uczynienie tej struktury podstawą do projektowania przypadków testowych.. Dołącz do dyskusji.. Testowanie zgodności (compatibility) 433 18.3.1.. Najczęściej taki typ testów stosowany jest w celu pomiaru, oceny dokładności testowania.Testowanie oprogramowania - proces związany z wytwarzaniem oprogramowania.Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania.Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania.. Nazywane są popularnie testami czarno skrzynkowymi (black-box tests), gdyż realizując je traktujemy testowany system jak czarną skrzynkę, nie znając jej struktury, nie wiedząc co kryje wewnątrz.Przeważnie używane są do tworzenia przypadków testowych opartych o .Testowanie strukturalne (białej skrzynki, białoskrzynkowe) To kolejny typ testów, które można przeprowadzić na każdym poziomie testowania.. Testowanie instrukcji 295 10.1.1. .. Testowanie oprogramowania to jeden z procesów zapewnienia jego jakości.. Techniki oparte na strukturze, białoskrzynkowe: Testowanie i pokrycie instrukcjiW niniejszym sylabusie techniki testowania podzielono na: czarnoskrzynkowe, białoskrzynkowe i oparte na doświadczeniu.. Struktura wewnętrzna może obejmować kod, architekturę, przepływy pracy i/lub przepływy danych w obrębie systemu (patrz podrozdział 4.3.).. 17 września, 2013 Redakcja 7001. wyświetleń.. - Wydanie 2. poszerz.. Białoskrzynkowe techniki - testerzy.pl - Lepsza jakość testowania +48 533 315 222W przypadku testowania białoskrzynkowego warunki testowe wyprowadza się na podstawie struktury wewnętrznej lub implementacji danego systemu.. ZARZĄDZANIE TESTOWANIEM.. Organizacja testowania; Przerwa kawowa; Planowanie testowania; Analiza statyczna; Dzień 3.. Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną (Decision Table Testing) .Technikę testowania przejść między stanami stosuje się w przypadku aplikacji wyposażonych w menu.. Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International .Największe kompendium wiedzy o testerskim know-how oraz źródło najświeższych wiadomości ze świata testowania.. Monitorowanie przebiegu .. Analiza wartości brzegowych może zostać zastosowana na każdym poziomie testowania.. Zadania z definiowania ilości przypadków testowych dla pokrycia instrukcji i decyzji to standardowe pytania z egzaminu ISTQB.. Celem testów strukturalnych jest zbadanie pokrycia, czyli wskaźnika przetestowania struktury (wybranego typu .Testowanie w oparciu o przypadki testowe; Dzięki sylabusowi ISTQB możemy się dowiedzieć, że cechami wspólnymi technik opartych na specyfikacji jest to, że używają one modeli podczas specyfikacji problemów do rozwiązania, komponentów oraz oprogramowania.. To powinno Cię zainteresować .Słowa kluczowe.. Testowanie eksploracyjne.. Podobnie możemy stosować ją w aplikacjach internetowych.. Techniki testowania oparte na doświadczeniu; 10 30 Zarządzanie testami Organizacja testów; Planowanie i szacowanie testów; Monitorowanie testów i nadzór nad testami;Techniki testowania należące do tej kategorii, opierają się o specyfikację, dokumentację analityczną, projektową..Komentarze

Brak komentarzy.