Gratulacje z okazji wyboru na rektora
Życzę Ci, by Twoi pracownicy i współpracownicy dostrzegli w Tobie .W przekazywaniu komuś gratulacji, ważne jest przede wszystkim to, aby były one szczere - jeśli nie cieszymy się z czyjegoś sukcesu, lepiej nie wikłać się w zbędne kurtuazje, które i tak zostaną rozszyfrowane jako fałszywe przez uważniejszych obserwatorów.. Czcigodny Księże Rektorze, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję RektoraSerdecznie gratuluję wyboru na stanowisko Rektora Naszej Lokalnej Uczelni.. Decyzja Uczelnianego Kolegium Elektorów o powierzeniu Panu Profesorowi tej misji jest potwierdzeniem szacunku i zaufania, którymi obdarza Wasza Magnificencjq spolecznoéé akademicka.8 lipca 2020 r. Rada Uczelni spotkała się z JM Rektorem Elektem prof. dr.. Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB jest absolwentką Politechniki Białostockiej (kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie).Z okazji wyboru Pana Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka na Rektora Politechniki Śląskiej przedstawicielePrzykłady życzeń na gratulacje #Z2018 "Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko zapracowali.". Pojawienie się dziecka w rodzinie jest znaczącym, niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich bliskich..

Gratulacje z okazji awansu.

Czego dowodem jest nowe stanowisko: To szczególny dowód wiedzy, kompetencji i najwyższego uznania, jakim obdarzyło pana Rektora całe środowisko akademickie Naszej Lokalnej Uczelni.Mam nadzieję na tę wspólną pracę z Państwem - powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB odbierając pierwsze gratulacje z okazji wyboru.. Podczas spotkania rozmawiano o rozwoju lubelskiej uczelni i planach nowego rektora.. Podczas spotkania gratulacje otrzymał radny Arkadiusz Przybyła z okazji wyboru na Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.„W imieniu członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, w tym także studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej będących członkami SGP, składamy Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej.. Życzymy aby wytrwale, z równym zaangażowaniem pełnił swoje obowiązki wspierając interesy Pracowników a praca w strukturach Rady miała wpływ na budowania silnej .Życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego społeczności akademickiej PW składają: Rektor Akademii Morskiej (pdf, 225,25 kB) .. Za wszystkie dziękujemy!. Wielką Brytanię i Polskę łączy długa, wspólna historia i przyjaźń w Europie, NATO i gdzie .Zarząd Związku NSZZ „Solidarność" składa Koledze Włodzimierzowi Wolskiemu serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Rozmowa dotyczyła m.in. nowych perspektyw rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego..

Gratulacje z okazji zdobycia tej pasjonującej pracy.

Cieszymy się i jesteśmy dumni z faktu, że funkcję tę pełni .Rektor-elekt KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski był dziś gościem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka.. Życzę Ci trafnych decyzji, wyzwań, dzięki którym zaprezentujesz swój potencjał i każdego dnia - samorealizacji!. Życzę dalszych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej, pomyślności w realizacji programu wyborczego dla dobra Uczelni, oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.. Mój wcześniejszy niepokój wynikał z faktu, że sukces zależy nie tylko od umiejętności, lecz również od szczęścia.Serdeczne gratulacje dla prof. dra hab. Marka Masnyka z okazji powtórnego wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Opolskiego składa Dyrekcja Instytutu Nauk o Literaturze wraz z pracownikami.. hab. Mirosławowi Kalinowskiemu, nowemu rektorowi elektowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wybranemu bezwzględną większość głosów przez Senat uczelni na kadencję 2020-2024. hab. Krzysztofem Kowalczykiem, aby złożyć gratulacje z okazji wyboru na urząd.. Rzeczywiście, oprócz faktu, że każdy teraz ma mały cud, każdy członek rodziny otrzymał również nowy status: żona stała się matką, mąż został ..

W głosowaniu kolegium elektorów wybrało na funkcję rektora prof. dr.

Mariana Magdziarza nadesłał Wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś.. Telefonicznie złożyli je marszałek województwa Cezary Przybylski i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.. Bardzo się cieszę, że udało Ci się zdać maturę bez żadnych trudności.. Dyplom Uznania ze strony Wojskowej Komendy Uzupełnień w GliwicachGratulacje dla Pana Krzysztofa Brzezińskiego z okazji ponownego wyboru na Wójta Gminy Puławy w Wyborach Samorządowych 2018 od Pana prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego - Rektora UMCS w Lublinie.Serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Prezesa ZO PZW w Opolu dla kol.. Gratulacje - przykład.. Ten niewatpliwy zawodowy i osobisty sukces, jest wyražnym dowodem docenienia dotychczasowego sposobu kierowania Uczelniq oraz osiqgnietego dorobku naukowego i pracy dydaktycznej na rzecz Alma Mater.Z okazji wyboru na stanowisko rektora KUL szef resortu nauki Wojciech Murdzek przekazał osobiście gratulacje ks. prof. dr hab. Mirosławowi Kalinowskiemu.. KUL to uczelnia, która aktywnie przyczyniła się do powstania Konstytucji dla Nauki i reformy polskiego .Wczorajsza (19 grudnia) sesja Rady Powiatu Tureckiego była wyjątkowo uroczysta..

Kolejne gratulacje po wygranych wyborach spływają do prof. Marka Ziętka.

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej Bielsko-Biała (pdf, 335,05 kB)JM Rektor prof. dr hab. inż Krzysztof Wilde Politechnika Gdańska Szanowny Panie Rektorze, Magnificencjo, Społeczność absolwencka, której reprezentantem jest nasze Stowarzyszenie pragnie złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na Rektora Politechniki Gdańskiej.Z okazji jubileuszu 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na ręce JM Rektora wpłynęły podziękowania i gratulacje.. Życzymy Panu wielu sukcesów na nowym miejscu pracy.Złożył gratulacje z okazji wyboru na Rektora na kadencję 2008 - 2012.. List gratulacyjny od prof. Andrzeja Gospodarowicza,W imieniu Stowarzyszenia „Kuźnica" z siedzibą w Krakowie, grupującego lewicowo-demokratyczną inteligencję, a także w imieniu redakcji czasopisma „Zdanie", składam gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2020-2024.Wojewoda lubelski Lech Sprawka składa serdeczne gratulacje ks. prof. dr.. "Gratulacje dla @AndrzejDuda z okazji pańskiego ponownego wyboru na urząd prezydenta Polski.. Gratulacje z powodu Twojej błyskotliwej kariery.. "Wybór ten jest wyrazem najwyższego poparcia, szacunku i zaufania dla Pana wiedzy i umiejętności.Szanowny Panie, proszę przyjąć nasze szczere gratulacje z okazji awansu.. Podczas .Gratulacje z okazji narodzin wnuka - bardzo ważne wydarzenie - Wakacje - 2020.. Złożył gratulacje z okazji wyboru na Rektora na kadencję […]proszq przyj4é najszczersze gratulacje z okazji wyboru na Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Hurnanistycznego w Siedlcach na kadencjq 2020—2024.. Otrzymał 147 głosów na 183 możliwych.Prosze przyjaé serdeczne gratulacje z Okazji ponownego wyboru na zaszczytne stanowisko Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.. Z wyrazami szacunku, Barbara BertelJeden kandydat i wielkie poparcie - prof. Roman Kołacz, obecny rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, będzie tę funkcję sprawował przez najbliższe 4 lata.. Nie miałam wątpliwości, że tak się stanie.. Decyzja elektorów, reprezentujących całe środowisko Uniwersytetu Opolskiego jest wyrazem szacunku i uznania dla jakości i sposobu kierowania uczelnią w poprzedniej kadencji.. Mamy nadzieję,Gratulacje z okazji awansu i dalszych sukcesów zawodowych w przyszłości.. Listy gratulacyjne przesłali też rektorzy wrocławskich uczelni.. Marszałek Adam Jarubas spotkał się z Reginą Renz, rektorem Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.. Z okazji wyboru na stanowisko rektora KUL szef resortu nauki Wojciech Murdzek przekazał osobiście gratulacje ks. prof. dr hab. Mirosławowi Kalinowskiemu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt