Główne nurty w literaturze międzywojennej
który znakomicie realizował się w filmie.. W prozie popularny był psychologizm, ekspresjonizm oraz literatura faktu.DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE WPROWADZENIE DO EPOKI .. znaną z bezpośredniej obserwacji, z doświadczenia.. Podział literatury ze względu na charakter zjawisk w niej występujących.. Rozwijał się on w latach 1917-1922.Boża jesień 1912 olej, płótno, 97x69 cm w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu fot. pracownia fotograficzna MNWr.. Grupa literacka ukształtowana na początku lat dwudziestych, skupiona wokół Tadeusza Peipera (założyciela grupy i twórcy jej programu) i wydawanego przez niego czasopisma "Zwrotnica" (1922-1927).c.. Rozwijał się on w latach 1917-1922.Na koniec powtórek do matury, tuż przed egzaminem z języka polskiego podsuwamy Wam świetne zestawienie epok literackich.. Po katastroficznych wizjach Stanisława Ignacego Witkiewicza przedstawiających zagładę świata, powieść Nałkowskiej staje się swoistą konkretyzacją przeczuć autora "Pożegnania jesieni".. Jego założenia wyłożył Andre Breton w manifeście surrealizmu.. Nurt ten rozwinął się w Niemczech w pierwszej połowie lat 20.. Romantyzm ma dwojakie znaczenia: po pierwsze jest to nazwa epoki literackiej po drugie to pewna cecha światopoglądowa.. Abstrakcjonizm - jeden z najważniejszych nurtów artystycznych XX w., który charakteryzował się oderwaniem od rzeczywistości (abstrakcja)..

85% Prądy i kierunki artystyczne w literaturze i sztuce 20 - lecia międzywojennego w Europie i w Polsce.

Klarowną cezurę w dziejach polskiej sztuki wyznaczył rok 1917, rok, w którym polska sztuka poddała się rytmom tych samych przeobrażeń, jakie zrewolucjonizowały parę lat wcześniej malarstwo francuskie, niemieckie, włoskie i rosyjskie.W oświeceniu pojawia się nurt zwany sentymentalizmem który porusza problem uczuć.. W malarstwie Salwador Dali.. Nurt dworski- rozwijający się na dworach magnackich i królewskim; drugi to nurt ziemiański (sarmacki) - charakterystyczny dla szlacheckich dworków ziemiańskich, odległych od miast, tętniących własnych życiem, kultywującym .Główne nurty ideowe w twórczości okresu międzywojennego • filologia polska • pliki użytkownika pati021 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 1.jpg, 2.jpgGłówne nurty w filozofii, literaturze i sztuce międzywojnia:.. Formizm- kierunek, którego twórcą jest polski malarz i filozof, Leon Chwistek..

d. główne nurty i kierunki literatury polskiej okresu międzywojennego: - awangarda - ekspresjonizm - katastrofizm.

kulturalne dwudziestolecia międzywojennego • Główne kierunki w sztuce plastycznej lat 20. i 30.Analizując lata 1918-1939 można przyjrzeć się narodzinom nowych nurtów myślowych, można prześledzić wpływ, jaki na naszą rodzimą twórczą miały główne tendencje Europy XX-lecia międzywojennego (behawioryzm, freudyzm, egzystencjalizm, pragmatyzm, katastrofizm) czy nurty w poezji (ekspresjonizm, futuryzm, dadaizm, nadrealizm, neoklasycyzm), a w końcu można poszperać w .83% Tło historyczne, polityczne dwudziestolecia międzywojennego uwzględnieniem prądów filozoficznych, literackich, wybitnych przedstawicieli epoki (Europa i Polska).. Korzenie abstrakcjonizmu sięgają przemian zachodzących w sztuce od drugiej połowy XIX w.W filozofii pojawiły się egzystencjalizm i katastrofizm (Oswald Spengler pisze „Zmierzch Zachodu"), w psychologii pojawiają się: psychoanaliza stworzona przez Zygmunta Freuda i behawioryzm.. Wśród ekspresjonistów znaleźli się: Bertolt Brecht, Franz Kafka, Juliusz Kaden-Bandrowski czy Emil Zegadłowicz.. Ekspresjonizm-z łac, expesjo - ważenie.. W artykule znajdziecie informacje o tym jak nazywała się każda epoka i kiedy trwała.. Te nurty psychologiczne mają wpływ na literaturę - powieści psychologiczne tworzy m.in. Maria Dąbrowska („Noce i dnie").Nie zawsze utwory te w pełni realizowały złożenia nowej sztuki, ale choć po części widać, że zaszła duża zmiana w pojmowaniu literatury, która po dziś dzień jest aktualna i ważna..

Poza znanymi już z okresu Młodej Polski tendencjami filozoficznymi pojawiły się również nowe nurty.

Ważne jest w nim całościowe widzenie człowieka jako jedności psycho-fizyczno-duchowej.Terapeuci Gestalt podkreślają, że najważniejsze jest uświadomienie sobie, w jaki sposób chcemy przeżyć nasze życie, i stawanie się coraz bardziej jego autorem.Zasadniczym celem człowieka jest zwiększenie bożej chwały, co objawiało się w literaturze i sztuce, które poświęcono Bogu.. Malarstwo i architektura.. prąd lit. I art., wystapił w sztuce europejskiej lat 1910-1925.W dziedzinie krytyki oprócz Boya czołowe miejsce zajął K. Irzykowski, przenikliwy analityk awangardowych zjawisk artystycznych.. XX-lecie międzywojenne.. Poddani żyli na skraju nędzy a rycerze w rozpuście.Spuścizna kulturalna okresu dwudziestolecia międzywojennego jest bogata i różnorodna, choć niejednolita.. Żywą inspiracją, także w sensie polemicznym, krytyki literackiej 20-lecia była myśl S. Brzozowskiego; oryginalną kontynuację tradycji etycyzmu stanowiła, w połączeniu z koncepcjami formalizmu, krytyka i teoria literatury K. Troczyńskiego.W odcinku możemy posłuchać jednego z najsłynniejszych erotyków Leśmiana W malinowym chruśniaku w interpretacji Jana Świderskiego oraz wiersza Nocą umówioną.. Jencks); 2) epoka kulturowo-cywilizacyjna .Modernizm - ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijających się w latach ok. 1918-1975, zakładających całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych, ale również od wszelkiej stylizacji..

Przedstawiliśmy Wam również najważniejszych twórców w tym czasie oraz główne cechy każdego okresu w literaturze.Pracownia Literatury XX wieku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

w poezji dużą rolę odgrywali twórcy skupieni w redakcji pisma „Skamander" - Julian Tuwim - Antoni Słonimski - Jan Lechoń.. Antyk inaczej nazywany starożytnością jest najstarszą epoką wyróżnianą w historii literatury .Awangarda krakowska.. Formizm - kierunek, którego twórcą jest polski malarz i filozof, Leon Chwistek.. Kierunek artystyczny w literaturze i sztukach plastycznych zapoczątkowany w połowie XIX w. Bolesław Leśmian (ur. 22 stycznia 1877 roku w Warszawie, zm. 5 listopada 1937 roku tamże) - jeden z najwybitniejszych polskich poetów okresu dwudziestolecia międzywojennego.Analizując lata 1918-1939 można przyjrzeć się narodzinom nowych nurtów myślowych, można prześledzić wpływ, jaki na naszą rodzimą twórczą miały główne tendencje Europy XX-lecia międzywojennego (behawioryzm, freudyzm, egzystencjalizm, pragmatyzm, katastrofizm) czy nurty w poezji (ekspresjonizm, futuryzm, dadaizm, nadrealizm .W katastroficznym nurcie literatury międzywojennej miejsce "Granicy" jest więc szczególne.. Była to jednak wolna kultura niepodległego narodu.. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku po ponad stuletnim okresie zaborów stworzyło nowe warunki dla rozwoju polskiej kultury i literatury.. W 1920 roku powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich, zaś w 1924 roku została powołana polska sekcja PEN Clubu reprezentująca polską literaturę na .Filozofia dwudziestolecia międzywojennego, Dwudziestolecie międzywojenne - opracowanie epoki .. 85% Przykładowy test kompetencji z historii literatury polskiej.W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty.. Trzeba jednak pamiętać, że w literaturze dwudziestolecia międzywojennego nie odnajdujemy tylko i wyłącznie powieści czy poezji.W literaturze przejawiali skłonność do egzaltacji i operowania kontrastowymi zestawieniami.. Ustrój feudalny i jego konsekwencje: W strukturze społecznej na czele stoi rycerstwo i duchowieństwo, a poddani to mieszczanie i chłopi.. Architektura modernistyczna opierała się w założeniu na nowej metodzie twórczej, wywodzącej formę, funkcję i konstrukcję budynku niemal wyłącznie z .W literaturze przejawiali skłonność do egzaltacji i operowania kontrastowymi zestawieniami.. Zapoczątkował go .GŁÓWNE KIERUNKI W LITERATURZE I SZTUCE PRZEŁOMU XIX I XX W. DEKADENTYZM - prąd w literaturze i sztuce europejskiej schyłku XIX w. oraz w obyczajowo-artystycznym stylu epoki określający pesymistyczną, indywidualistyczną postawę człowieka, poczucie bierności, słabości, buntu przeciw mieszczaństwu.. (z główną fazą 1910-30) do połowy XX w., zapoczątkowany w latach 60.. XX w. na gruncie literatury amerykańskiej, później rozwijający się także w Europie Zachodniej; w tym znaczeniu stosują je najczęściej krytycy literatury (L.Fiedler, I. Hassan), sztuki (R. Krauss), architektury (Ch.. Z jednej strony pozostawiła wybitne dzieła literackie, znajdujące się w kanonie lektur Polaków, z drugiej filmy, będące co najwyżej przejawem ówczesnej kultury masowej.. a. główne kierunki w polskim malarstwie .W literaturze europejskiej tego okresu znaczą rolę odgrywały następujące nurty: ekspresjonizm, futuryzm, nadrealizm, dadaizm, które rozwijały się także w Polsce..Komentarze

Brak komentarzy.