Przeczytaj poniższy e mail spośród podanych wyrazów wybierz poprawne uzupełnienie luk 1 5
Uwaga!. Spośród podanych wyrazów wybierz właściwie, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnij luk (1-3).. Wpisz odpowiednia literę (A-F) obok numeru luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj dwa teksty dotyczące edukacji domowej.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5.. Przeczytaj poniższy e-mail.. Uwaga!. Zadanie 11.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Słowa: 1.organizmy 2.nieorganiczne 3. destruęci 4.grzygy 5. rosliny 6.gleba 2009-11-16 15:49:42Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. F6 Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. przeczytaj tekst spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki 11.1-11.3 wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Przeczytaj poniższy tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-L) obok numeru luki.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki..

Spośród podanych w ramce wyrazów A-F wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-3.

Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej luki.. Zakreśl .Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj poniższy tekst.. Uw aga!Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wykorzystaj poniższe wyrazy w odpowiedniej formie gramatycznej.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Spośród podanych wyrazów (A-F)wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. Spośród podanych w ramce wyrazów a-f wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. (0-3) Przeczytaj tekst.. 2011-02-10 20:05:03; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Przeczytaj tekst.. trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst..

Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.

Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.1.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. pomocy, mam to na jutro.. Uwaga!. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?. Spośród podanych wyrazów wybierz poprawne uzupełni luk 1-5.Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 .1.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania i rozwiązania: Język polski.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce..

Spośród wyrazów podanych wramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.

Spośród wyrazów podanych pod tekstem (A-F) wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj poniższy e-mail.. Przeczytaj tekst.Słowa: 1.organizmy 2.nieorganiczne 3. destruęci 4.grzygy 5. rosliny 6.gleba 2009-11-16 15:49:42; przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. 100% - xBrainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. nie chciało pisać mi się całego zadania .. wybaczcie.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy .. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.--11.3.. Wstawione słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Uwaga!. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Pr zeczytaj poniższy tekst..

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. 2018-11-10 12:15:46; uzupełnij poniższy tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zakreśl literę A, B lub C.Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3. a) had b) cheaper c) organised d) lost e) won f) expensive 3 Zadanie 11Przeczytaj tekst.. Spośród podanych wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznymi leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt