Wyjaśnij dlaczego liczba mitochondriów w młodej komórce jest większa niż w komórce starzejącej się
W komórkach nabłonka gruczołowego mitochondria układają się na linii przemieszczania się wydzieliny z komórki do jej otoczenia.. Reforma 2019Wyjaśnij, dlaczego liczba mitochondriów w młodej komórce jest większa niż w komórce starzejącej się.Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) - otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary.Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej ., ponieważ w nich musi być produkowana jak największa ilość energii, gdyż komórki mięśniowe wykonują bardzo często ruch [niektóre nieustannie] do którego potrzebna jest duża ilość energii.. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - POZIOM PODSTAWOWY__• Liczba mitochondriów przypadających na komórkę jest większa niż liczba chloroplastów.. Zapotrzebowanie na energię podczas pracy i intensywnego wysiłku jest większe niż podczas spoczynku, więc duza liczba mitochondriów warunkuje powstanie dużej ilości energii.. Im większa jest odległość między podrażnionymi punktami na skórze .Liczba mitochondriów w komórkach zależy od jej aktywności metabolicznej tzn odzwierciedla zapotrzebowanie energetyczne komórki.. Najważniejszą funkcją mitochondrium, jest pozyskanie energii przechowywanej w wiązaniach chemicznych składników odżywczych..

Liczba mitochondriów uzależniona jest do rodzaju tkanki i etapu rozwoju komórki.

W komórce A1 wpisujemy liczbę.W rezultacie powstają dwie potomne komórki.. Zachodzi w nich proces oddychania wewnątrzkomórkowego, .Zidentyfikowano około 30-40 różnych tRNA w komórkach bakteryjnych i aż 50-100 w komórkach zwierzęcych i roślinnych.Tak więc liczba tRNA w większości komórek jest większa niż liczba aminokwasów stosowanych w syntezie białek (20) i różni się również od liczby kodonów aminokwasów w kodzie genetycznym (61).W konsekwencji .liczba mitochondriów w komórkach nie jest stała, mieści się w zakresie od kilku do kilku tysięcy w komórce, i zależy od zapotrzebowania komórki na energię.. Mitochondria ją wytwarzają.ATP jest syntezowany w mitochondriach blisko miejsca, w którym jest duże zapotrzebowanie na energię i dlatego ATP może być dostarczane na bieżąco i w dużych ilościach.. Mitochondrium jest otoczone dwiema błonami biologicznymi.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. c) .. w jednych miejscach jest ich więcej niż w innych.. Matura 2012, biologia, poziom rozszerzony - arkusz.. • Obaj mogą tworzyć własne kopie według podziału.. We włóknach mięśniowych mitochondria leżą w bliskim sąsiedztwie włókienek kurczliwych.Na przykład, długość DNA E. coli jest większa niż 1 mm, podczas gdy długość komórki jest mniejsza niż 5 mikronów..

Liczba mitochondriów jest uzależniona od aktywności metabolicznej komórki.

Następuje przekazanie niezmienionej informacji genetycznej.. Za poprawne wykazanie związku gęstego ułożenia mitochondriów w pobliżu aparatu kurczliwego komórek mięśnia sercowego z pracą serca - 1 pktLiczba mitochondriów jest uzależniona od aktywności metabolicznej komórki.. Pozostałe funkcje mitochondriów związane są z metabolizmem nukleotydów, aminokwasów, lipidów, z procesem homeostazy jonowej oraz z udziałem tych organelli w procesie apoptozy.Energia wytwarzana w mitochondriach magazynowana jest w postaci wysokoenergetycznych wiązań w związku zwanym ATP.. Organy, takie jak wątroba, mózg, mięsień sercowy czy mięśnie szkieletowe, wykazujące dużą aktywność metaboliczną tlenu, zawierają znacznie większą ilość .. Chociaż mitochondria są często rysowane jako organelle w kształcie owalnym, ciągle się dzielą (rozszczepienie) i łączą ze sobą (fuzja).Przekrój poprzeczny mięśni szkieletowych u siedemdziesięciolatka jest o 25-30% mniejszy niż u młodej, sprawnej osoby, natomiast siła mięśniowa spada o 30-40% [10].. Podaj nazwę miejsca X na wykresie i wyjaśnij, dlaczego w tym miejscu nie ma żadnych receptorów..

Im większa aktywność metaboliczna komórki tym większa liczba mitochondriów.

Krótko mówiąc im większa aktywność metaboliczna organizmu tym więcej .Liczba i rozmieszczenie mitochondriów w komórkach nie są przypadkowe.. Zadanie 11.. Im większa aktywność metaboliczna komórki tym większa liczba mitochondriów.. Oznacza to, że liczba mitochondriów na komórkę wynosi zwykle 100-10 000, podczas gdy chloroplastów na komórkę roślinną wynosi około 50.. Warstwa zewnętrzna jest gładka, niepofałdowana, natomiast warstwa wewnętrzna posiada liczne uwypuklenia, nazywane .Oprócz tego, mitochondria są zaangażowane w wiele innych procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa, specjalizacja, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego.. (2pkt) Zastawki występujące w układzie krwionośnym ssaków zapewniają jednokierunkowy .. w jaki sposób karmione są ich młode.Zadanie: dlaczego w komórkach eukariotycznych znajduje się duża ilość mitochondriów Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.Komórki o wysokim zapotrzebowaniu na energię mają zwykle większą liczbę mitochondriów..

Liczba mitochondriów w młodej komórce jest większa niż w komórce starzejącej się, ponieważ m Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1.

Własny DNA, o kolistym kształcie, oraz RNA i rybosomy, podobne do bakteryjnych, wskazują na endosymbiotyczne pochodzenie mitochondriów w komórkach eukariotycznych.. Liczba mitochondriów przypadająca na komórkę wzrasta wraz z jej wiekiem, jednak ich zagęszczenie w cytoplazmie pozostaje względnie stałe.Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) - otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary.Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej .Podstawową funkcją mitochondriów jest dostarczanie komórce energii w postaci ATP, produkowanego w procesie fosforylacji oksydacyjnej.. (np.: więcej jest ich we włóknach mięśni sercowych niż w komórkach tkanki tłuszczowej) Struktura grzebieni mitochondrialnych zmienia się wraz z zapotrzebowaniem na ATP czyli im jest ono większe, tym grzebienie zwiększają swoją powierzchnię by móc .W komórce roślinnej może znajdować się od kilkuset do kilku tysięcy mitochondriów.. Czytaj więcej: 1.Reakcje oddychania tlenowego dostarczają komórce znacznych ilości energii.. Liczba nukleotydów w DNA, a mianowicie ich stosunek ilościowy, jest zgodna z zasadą Chergaff (liczba zasad purynowych jest zawsze równa liczbie pirymidyn).Wyjaśnij zależność między liczbą mitochondriów w komórkach a rodzajem komórek, .. Mitochondria mogą być zlokalizowane na całym obszarze komórki bądź tylko w jej części przypodstawnej lub też na obwo-dzie komórki.Liczba mitochondriów w komórkach włókien miesniowych zwiększyła się.. Podstawą procesów zachodzących w mitochondrium jest pirogronian, powstający w wyniku beztlenowego rozkładu glikolizy w cytoplazmie komórki i dostający się do matriks mitochondrialnej.Matura 2012, biologia, poziom podstawowy - arkusz.. MEJOZA Mejoza obejmuje kariokinezę, w wyniku której dochodzi do redukcji liczby chromosomów .Liczba i rozmieszczenie mitochondriów w komórce Kształt, wielkość, liczba i rozmieszczenie mitochon-driów w komórce zmieniają się w zależności od ro-dzaju i funkcji komórki.. Enzymy katalizujące oddychanie komórkowe znajdują się w matrix oraz na grzebieniach mitochondrialnych.. Im więcej energii potrzebuje komórka, tym więcej ma mitochondriów i więcej grzebieni w ich wnętrzu.To zadanie znajduje się w pliku, który pobierzesz na końcu tego artykułu.. Mitoza powiązana jest z podwojeniem ilości komórek, ich namnażania, co w końcu zmierza do zwiększenia masy ciała i wzrost organizmu.. Ta forma energii to cząsteczka zwana ATP (adenozynotrójfosforan), a proces ten nazywa się .Liczba mitochondriów w komórkach jest zmienna i zależy od funkcji oraz aktywności metabolicznej tkanki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt