Krajobraz lasu strefy umiarkowanej
W strefie umiarkowanej są najlepsze warunki dla roślin, bo przez cały rok występuje dodatnia temperatura powietrza.. Pobierz z ucze.pl.. Większość z nas omija jednak to miejsce z daleka w obawie, iż .. (Ekologia lasu, las jako zjawisko geograficzne), biom wykształcony w strefie umiarkowanej odznaczającej się wyraźną, stosunkowo niedługą porą zimową i letnimi temperaturami powyżej 10°C.. hektar lasów produkuje 700 kg.. Występuje na półkuli północnej, zajmując obszar Europy, wschodniej Azji, środkowo-zachodniej części i wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej.Opisz krajobrazy lasu równikowego oraz lasu liściastego i mieszanego strefy umiarkowanej.. Porównaj obszary występowania lasów deszczowych i lasów strefy umiarkowanej na mapach zamieszczonych w podręczniku (s. 116 i 122), a następnie odpowiedz na pytania: Które lasy występują bliżej równika?1.. W strefie okołobiegunowej mogą rosnąć niektóre rośliny.szkoła podstawowa geografia klasa 5 Autor: Magdalena Górska Temat: Krajobraz lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej.. Lata są tutaj gorące, a zimy dość mroźne.. Niemal każdy może zatem spokojnie wybrać się i na własnej skórze przekonać się jak wygląda las od wewnątrz.. 2.Ten temat znajduje się w podręczniku na str. 122-126, proszę go przeczytać.. Krajobrazy lasów mieszanych i liściastych strefy umiarkowanej z polami uprawnymi i roślinnością śródziemnomorską są przedstawione wypukłą, gładką fakturą i oznaczone literą u..

Krajobraz lasu strefy umiarkowanej.

Klimat charakteryzuje się występowaniem czterech pór roku.W strefie podzwrotnikowej wszystkie rośliny mają dobre warunki, bo przez cały rok występują opady deszczu.. WPROWADZENIE DO LEKCJI.. Scenariusz lekcji 21.. Opisz krajobrazy lasu równikowego oraz lasu liściastego i mieszanego strefy umiarkowanej.W poszczególnych warstwach lasu żerują liczne drapieżniki należące do bezkręgowców, takie jak pająki, skorpiony, modliszki.. Lasy strefy umiarkowanej występują w wielu rejonach świata.. Na północ od strefy roślinności śródziemnomorskiej oraz stepów wykształciła się strefa lasów liściastych zrzucających liście na zimę.. W .Las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej: Ilość warstw lasu: 4 (warstwa pojedynczych drzew o wysokości 50-70 m, warstwa drzew o wysokości 30-40 m, warstwa drzew o wysokości 5-20 m, warstwa krzewów i runa);Krajobraz lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej (geografia - lekcja online) .. W strefie umiarkowanej wyróżniamy następujące typy klimatu: a) umiarkowany chłodny monsunowy, w którym występują duże roczne amplitudy temperatury oraz duże opadu w czasie monsunu letniego.. tlenu, zapewnia tlen dla 2000 osób.. Z dużych drapieżnych ssaków należy wymienić jaguara i lamparta.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej: Ilość warstw lasu: 4 (warstwa pojedynczych drzew o wysokości 50-70 m, warstwa drzew o wysokości 30-40 m, warstwa drzew o wysokości 5-20 m, warstwa krzewów i runa);KlimatW strefie umiarkowanej występują cztery pory roku:wiosna, lato, jesień i zima..

5.Krajobraz lasu strefy umiarkowanej.

Najbardziej charakterystyczne dola wilgotnego lasu równikowego są zwierzęta żyjące w warstwie drzew.. W mniejszym stopniu także we wschodniej Australii, w Nowej Zelandii i południowo-zachodniej Ameryce Południowej.. Strefy krajobrazowe na kuli ziemskiej to obszary o podobnych warunkach klimatycznych i typowej dla nich roślinności.. Z rozdziału dotyczącego elementów krajobrazu warto przypomnieć, że na krajobraz składają się:.. Spośród drzew licznie występują dęby, buki, klony, graby, jesiony, ponad to w Ameryce magnolie, a w Azji .Lasy lisciaste produkuja tlen, dlatego ich obecnośc na ziemi jest bardzo wazna.. W lesie można również spotkać dziko rosnące poziomki oraz jeżyny, dobrze nam wszystkim jagody - czyli borówkę czernicę oraz grzyby (podgrzybki, borowiki, kurki jak również trujące muchomory czy .W Ameryce Północnej wilgotne lasy strefy umiarkowanej zajmują obszary na zachodnim wybrzeżu, w zasięgu oddziaływania Prądu Alaskańskiego.Ciągną się one południkowym pasem nadpacyficznym od wyspy Kodiak po północną Kalifornię.Mrozy niemal nie występują - średnia temperatura stycznia na południowym wybrzeżu Alaski wynosi ok. 0-3 °C, a na wybrzeżu Kalifornii 8-9 °C.Krajobraz lasu strefy umiarkowanej Wykonała: Weronika Zielińska Występowanie i klimat Lasy liściaste i mieszane występują w cieplejszej odmianie klimatu umiarkowanego..

Krajobraz lasu strefy umiarkowanej ...2.

Krajobraz lasów liściastych .. Przebieg temperatury wyznacza pory roku.. Skorzystaj ze schematu w podręczniku na stronie 115 i 118.. 23 lipca 2010.. W lasach lisciastych mozna spotkac takie drzewa jak: dąb, olcha, klon, brzoza, buk, grab, jesion.. Najwyżej, nawet do 60 metrów sięgają drzewa potrzebujące dużo światła, np. palmy, figowce, drzewa kapokowe.Lasy strefy umiarkowanej.. Taki typ klimatu spotykany jest w Północno - Wschodnich Chinach, jak i .KRAJOBRAZ LASU STREFY UMIARKOWANEJ Zadanie 1.. Temperatury osiągająnawet do ponad -20ºC w zimie i do ponad 25ºClatem.. ; W skali globalnej przy opisie stref krajobrazowych zwraca się uwagę przede wszystkim na .Temat: Krajobraz lasu strefy umiarkowanej.. Temat lekcji: Sawanny i stepy.. Jeśli chodzi o nasz klimat, lasów tu mamy pod dostatkiem.. 1.Jako notatkę proszę sobie przepisać „Las strefy umiarkowanej" str. 163 w podręczniku.. Ich największe i najważniejsze obszary ciągną się pasem w poprzek Ameryki Północnej, Europy i Azji, a także na 6lasu równikowego (A) oraz lasu strefy umiarkowanej (B) - odczytaj ich nazwy.. W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej - Duration: 10:05. biedronka na globusie 36,299 .Las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej (zrzucający liście na zimę) - formacja występująca we wschodniej Ameryce Północnej, w znacznej większości Europy i we wschodniej Azji..

Lasy liściaste wystepuja w strefie umiarkowanej.

3.Na stronie szkoły będą zamieszczane dodatkowe materiały do tego tematu.. Porównaj ze sobą uwarstwienie lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, wskaż jakie są podobieństwa i różnice w warstwach poszczególnych rodzajów lasu.. Las to miejsce, które wielu zwykło nazywać oazą spokoju.. Rośliny te ułożone są w sposób piętrowy (ryc. 23.3).. E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Krajobraz lasu strefy umiarkowanej.. niestety ale źle jest jaaaa pi###ole .. do zwierząt lasów strefy umiarkowanej zaliczamy m.in.: lisy, kuny, jelenie, sarny, dziki, dzięcioły, wiewiórki czy myszy leśne;Wilgotny las równikowy, las strefy równikowej, puszcza tropikalna, las deszczowy, las tropikalny, las higromegatermiczny (zwany także dżunglą, choć określeniu temu bywa przypisywane węższe znaczenie) - wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej.Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym.Strefa umiarkowana charakteryzuje średnia roczna temperatura od 0ºC od 10ºC.. Przejdź na net.pl.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Temat lekcji: Krajobraz lasu strefy umiarkowanej.. szkoła podstawowa geografia klasa 5 Autor: Magdalena Górska Temat: Krajobraz lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej.. ukształtowanie powierzchni,; pokrycie terenu.. Najliczniejsze wśród nich są małpy.Lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej występują w Europie, środkowowschodnich stanach USA, Chile, Chinach i Japonii.. Częste są gleby brunatne bogate w materię organiczną.. Występuje praktycznie w całej Europie, także w Azji i Ameryce Północnej.. Uzupełnij tabelę.. Notatka - przepisz do zeszytu, uzupełnij wykropkowane miejsca, potrzebne informacje znajdziesz w podręczniku na str. 122-126 (temat 21).. Po tej lekcji będziesz umiał/umiała: wskazać na mapie położenie lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej wymienić roślinność i zwierzęta lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej omówić niektóre przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania .Rośliny charakterystyczne dla lasu strefy umiarkowanej to m.in.: brzoza, olcha, lipa, buk, dąb, wierzba, klon, wiąz oraz topola.. Jakie widzisz różnice w wyglądzie obu tych lasów?.Komentarze

Brak komentarzy.