Przyporządkuj formom polodowcowym oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2
matura z geografii 2018 zadanie 19.. Z legendy odczytujemy, że numerem 1 oznaczone są sandry.. Podaj nazwę tego rodzaju ruchów, nazwij formy oznaczone literami A i B oraz wymień dwa czynniki sprzyjające występowaniu ruchówNa rysunkach oznaczonych numerami 1-3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami.. 3.Na rysunku przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka, na który składa się przewód pokarmowy, zróżnicowany na funkcjonalne odcinki i gruczoły trawienne.. Na takim podłożu tworzą się gleby bielicowe.. Patrzymy na mapę.. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona.. Rodzaj skał, z których są zbudowane formy terenu: piaski, gliny zwałowe, less Przeważające gleby: brunatne i płowe, bielicowe, mady Formy polodowcowe Cechy środowiska 1 2(2 pkt) Na mapie liniami A, B, C zaznaczono zasięgi występowania wybranych zjawisk geograficznych w Polsce.. Zadania Zadanie 155.. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. a) .. Na rysunku przedstawiono pewien rodzaj grawitacyjnych ruchów masowych.. Zadanie 21.. 23 września.. Rodzaj skał, z których są zbudowane formy tere-nu: piaski, gliny zwałowe, less Przeważające gleby: brunatne i płowe, bielicowe, mady ODP: 1 - piaski, gleby bielicowe1.. (0-2) Na rysunkach oznaczonych numerami 1-3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami..

... form dopisz cyfrę, którą zostały oznaczone na rysunku.

(0−1) Zadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi (strona16.Przyporządkuj formy polodowcowe wymienionym procesom, wpisując w miejscu kropek odpowiednie litery.. Zadanie 19.1. Podaj nazwy związków chemicznych oznaczonych na schemacie cyframi 1, 2 i 3. b) .. zapisz genotypy osób oznaczonych numerem 2. i 3. rodzaj skały - piasek gleby - bielicowe.. B. 22 czerwca.. (0-1) Na rysunku numerami 1-6 oznaczono wybrane wyciągi narciarskie i kolej linową na jedną z górPrzyporzadkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.. Na rysunku przedstawiono polodowcowe górskie doliny boczne oddzielone od doliny głównej stromym progiem.. Uzupełnij tabelę numerami objaśnień linii zaznaczonych na mapie.. Rodzaj skał, z których są zbudowane formy terenu: piaski, gliny zwałowe, less Przeważające gleby: brunatne i płowe, bielicowe, madyW położeniu ciał niebieskich oznaczonym na rysunku numerem 1 Księżyc jest w nowiu.. P F 4.Przyporządkuj formom polodowcowym, ozna-czonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.. rodzaj skały - piasek gleby - bielicowe.. (2 pkt) Przyporzadkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej..

Rozpoznaj na rysunku formy polodowcowe powstałe w czasie zlodowaceń.

W położeniu ciał niebieskich oznaczonym na rysunku numerem 2 z Ziemi można obserwować zjawisko zaćmienia Słońca.. Rodzaj skał, z których są zbudowane formy terenu: piaski, gliny zwałowe, less Przeważające gleby: brunatne i płowe, bielicowe, mady Zadanie 48*.. Na rysunku i fotografii przedstawiono wybrane formy rzeźby górskiej, które występują m.in. w Tatrach.. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. Zadanie 2.. Granica zasięgu buka.. rodzaj skały - piasek gleby .. (2 pkt) Przyporządkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.Słońce góruje na wysokości przedstawionej na rysunku w miejscu oznaczonym na mapie literą X w dniu A.. Rodzaj skał, z których są zbudowane formy terenu: piaski, gliny zwałowe, less Przeważające gleby: brunatne i płowe, bielicowe, mady Formy polodowcowe Cechy środowiska 1 2(2 pkt) Przyporządkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.. Odpowiedź: A.. Rodzaj skał, z których zbudowane są formy terenu : piaski, gliny zwałowe, less Przeważające gleby : brunatne i płowe, bielicowe, mady Formy polodowcowe : 1..

(0-1)Zaznacz zestaw, w którym podano właściwe nazwy form oznaczonych numerami 1-3.

Rodzaj skał, z których są zbudowane formy terenu: piaski, gliny zwałowe, less Przeważające gleby: brunatne i płowe, bielicowe, mady 1. rodzaj skał : piaski gleby: bielicowe .Przyporzadkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.. Granica między dorzeczem Wisły i Odry.. (0-2) Na rysunkach oznaczonych numerami 1-3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami.. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. liczba pkt 1 1 2 1 1 1 Uzyskana liczba pkt Zapisz nazwy rodzajów wyciągu (wyciąg krzesełkowy/wyciąg orczykowy) lub rodzajów kolei linowej (kolej terenowa/kolej gondolowa) oznaczonych na rysunku numerami 2 i 4.. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona.. Genotyp osoby 2.: Genotyp osoby 3.: b)Piętrowy układ roślinności na wyspie wysuniętej najbardziej na północ przedstawiono na rysunku oznaczonym numerem.. Linia na mapie Numer A B C Na podstawie: Atlas geograficzny Polski, PPWK, Warszawa 2003..

Na każdym rysunku podpisano kierunek północny.Zadanie 1.3.

Na fotografii strzałkami wskazano przykłady stożków piargowych w Tatrach.Przyporządkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.. 22 grudnia.. Na podstawie: Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Zadanie 1.3.. (2 pkt) Przyporządkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.. Numerem 2 oznaczono wały i równiny morenowe, będące efektemPrzyporządkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.. skały - gliny zwałowe gleby - brunatne i płowe.. Zadanie 5.. Na podstawie: Planeta Nowa, Książka .Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego, częściowo .. Pas Kuipera, skupisko ciał niebieskich, wśród których znajduje się Pluton, oznaczono na rysunku literą B. P F Zadanie 7.. 1 - sandr, 2 - jezioro polodowcowe, 3 - wzgórza moreny czołowej.Rysunki przedstawiają położenie dwóch obiektów oznaczonych cyframi 1 i 2.. (2 pkt)Na rysunkach oznaczonych numerami 1-3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami.. Rodzaj skał, z których są zbudowane formy terenu: piaski, gliny zwałowe, less Przeważające gleby: brunatne i płowe, bielicowe, mady Formy polodowcowe 1 Cechy środowiska 2 Nr .. (2 pkt) Przyporządkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.. Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 obszary występowania czterech wybranych typów gleb.. Numerami 1, 2, 3 i 4 oznaczono kolejno planety: Merkury, Mars, Ziemia, Wenus.. Są to piaszczyste, lekko nachylone powierzchnie zbudowane z piasku naniesione przez wody wypływające sprzed czoła lądolodu.. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona.Maks.. 1 - jezioro polodowcowe, 2 - eratyk, 3 - pradolina.. (2 pkt) Przyporządkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.. skały - gliny zwałowe gleby - brunatne i płowe.. B. 1 - jezioro rynnowe, 2 - sandr, 3 - pradolina.. (0-1) Na rysunku numerami oznaczono cztery wybrane miejsca na powierzchni Ziemi.. Zadanie 19.. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. W położeniach ciał niebieskich oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2 na oceanach występują pływy syzygijne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt