Rozpad systemu kolonialnego tomaszewska
walka zbrojna o niepodległość pokojowe dochodzenie do niepodległości poprzez dialog i negocjacje Dziękujemy za uwagę!. Blok Wschodni po śmierci Stalina: Temat 8.. Masakrę przeprowadziły bojówki plemieniaRozpad systemu kolonialnego Game Code: 16911 22 Public Rozpad systemu kolonialnego po II wojnie światowej.. 2.W 1947 r. postanowiono podzielić Indie na dwa kraje: hinduskie Indie i muzułmańskiW ten sposób w Polsce zamiast gwałtownych przemian doszło do pokojowego przejścia od systemu jednopartyjnego do pluralizmu politycznego.. Konflikty na Bliskim Wschodzie - powstanie Izraela - 1konflikt Izraela z paostwami arabskimiTemat 3.. 1pawelnowak_47431.. Play Study Slideshow Katarzyna Brzezińska Share this game.. Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Geneza procesu dekolonizacji: powstanie świata dwubiegunowego - Wielka Brytania i Francja straciły swoją mocarstwowa pozycjęRozpad systemu kolonialnego - uzyskanie niepodległości przez Indie - konflikt indyjsko-pakistaoski - procesy dekolonizacyjne w Afryce (Rok Afryki) - problemy krajów Trzeciego Świata 1 4. b) Pakistanu - muzułmanie II.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Kryzys i rozpad systemu kolonialnego po II wojnie światowej oraz problemy związane z nowopowstałymi państwami..

Rozpad systemu kolonialnego I Indie.

Francuzi po porażce w Indochinach byli bardziej skłonni do siłowych rozwiązań i stosowali brutalne represje.. 6.Proces dekolonizacji, czyli likwidacji systemu kolonialnego, nabrał tempa po II wojnie światowej, ale jego początków można się dopatrywać już w okresie międzywojennym.. Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na jego gruncie swojej kultury i obyczajów.Proces rozpadu systemu kolonialnego: Indie - Na czele ruchu wyzwolenia w Indiach stanął przywódca Indyjskiego Kongresu Narodowego - Mahatma Gandhi.W walce z kolonizatorami stosował bezkrwawą, a jednocześnie bardzo skuteczną formę walki, czyli - bierny opór.Całkowicie odrzucał przemoc.Przyczyny rozpadu systemu kolonialnego: 1.. Daleki Wschód po II wojnie światowej: Temat 7.. Początki integracji europejskiej.. ROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO DRAFT.. Konflikty na Bliskim Wschodzie : Temat 10.. Polska w nowych granicach.. Jedną z przyczyn upadku imperiów kolonialnych po II wojnie światowej był .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. by 1pawelnowak_47431.. Opór Algierczyków nie został jednakChcesz wiedzieć więcej?. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojna w Algierii W 1954 r. dochodzi w Algierii do powstania ludności arabskiej..

test > Rozpad systemu kolonialnego.

to wyzwolenie się z zależności kolonialnej ludów Afryki i Azji oraz tworzenia przez nie niezależnych państw.. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60-ych.. 1947 r. - powstanie: a) Indii - hindusi.. Europa Zachodnia i USA po II wojnie światowej : Temat 9.. Dekolonizacja Afryki.. Osłabienie imperiów kolonialnych (Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii) w wyniku II wojny światowej.Kolonializm Na ukształtowanie się dzisiejszej politycznej mapy świata duży wpływ miał okres istnienia wielkich imperiów kolonialnych, zapoczątkowany w epoce Wielkich Odkryć Geograficznych.. Temat 6.. 2. walka niepodległość .rozpad systemu kolonialnego Brytyjczycy przewidzieli, że po wojnie nie zdołają utrzymać kontroli na Indiami, dlatego zdecydowali się na przyspieszenie uniezależniania się tego państwa.. Ważne pojęcia: Dekolonizacja - likwidacja kolonializmu; proces ogłaszania niepodległości przez dawne kolonieRozpad systemu kolonialnego.. 29 grudnia 1989 roku zatwierdzona została przez Sejm nowelizacja konstytucji, która weszła w życie 1 stycznia .Rozpad systemu kolonialnego Ludobójstwo w Rwandzie Ludobójstwo mające miejsce w dniach od 6 kwietnia do lipca 1994 roku.. Uzasadnij wybór za pomocą argumentów.. Mała stabilizacja - notatka ; 7a.. 1. Konferencja w Poczdamie 17.07.. Partyzancki konflikt zbrojny prowadzony w latach 1946-1954Rozpad systemu kolonialnego / Rozpad systemu kolonialnego..

Wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r ...Rozpad systemu kolonialnego: Temat 6.

Wiek XX dla Klasa I Liceum.1.. Polub to zadanie.. Temat 4. .. 1965 doszło do największego przyspieszenia tempa wyzwalania się narodów kolonialnych: aż 30 państw afrykańskich uzyskało w tym okresie niepodległość (w samym roku 1960 było to 17 państw, dlatego rok ten nazwano .. Nowy podział świata - notatka Reparacje pokojowe - odszkodowania wojenne (rekompensaty za poniesione straty), które płaci paostwo pokonane zwycięzcom.. Mała stabilizacja; 7.. Mahatma Gandhi - jeden z twórców niepodległych Indii, propagował on walkę pokojowymi metodami walki, poprzez strajki czy bojkot towarów angielskich.. Blok wschodni w latach 60-ych i 70-ych.. Nie zdołano jednak powstrzymać kampanii muzułmanów na rzecz utworzenia odrębnego państwa - Pakistanu.1 1.. Przykładowa odpowiedź: Do głównych przyczyn dekolonizacji należy zaliczyć:ROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO DRAFT.. Działalność Indyjskiego Kongresu Narodowy - Mahatma Gandhi - bierny opór.. Odtąd swobodnie mogły działać zdelegalizowane wcześniej związki i stowarzyszenia.. Sytuacja na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej.. .Wybierz test z rozdziału Rozpad systemu kolonialnego lub podrozdziałów podręcznika Poznać przeszłość.. Wydarzenia 1968 r. w Polsce - notatka roz.. O ile w .poprzednich okresach metropolie kolonialne traciły pojedyncze terytoria zamorskie, o tyle w ciągu kilkunastu lat po II wojnie światowej nastąpił całkowity rozpad systemu kolonialnego.Rozpad systemu kolonialnego Rozpad systemu kolonialnego str. 281 - 286 Rozpad systemu kolonialnego..

Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w. Rozpad systemu kolonialnego.

Temat 5.. - 2.08.1945 r. a) w konferencji wzięli udział:Dekolonizacja - proces wyzwalania się narodów z zależności kolonialnej i tworzenia niepodległych państw w dawnych terytoriach zależnych.Może następować za porozumieniem stron - w sposób pokojowy, lub na skutek powstania, rewolucji czy innego konfliktu zbrojnegoRozpad systemu kolonialnego KONIEC!. Dekolonizacja - proces rozpadu imperiów kolonialnych i przeobrażania kolonii w niepodległe państwa, zapoczątkowany zmianami na mapie świata w czasie II wojny światowej.. Blok wschodni w latach 60. i 70 Blok wschodni w latach 60. i 70. str. 293 - 299 Blok wschodni w latach 60. i 70.. Odbudowa kraju ze .Etapy rozpadu systemu kolonialnego: 1) druga wojna światowa - która przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej i Narodowej ludności kolonialnej 2) powojenna rywalizacja między mocarstwami zachodnimi 3) współzawodnictwo między Wschodem a zachodem 4) działalność ONZ Bierny opór Gandhiego: To sprzeciw bez używania siły fizycznej lub bez większej aktywności.Przyczyny rozpadu systemu kolonialnego po II wojnie światowej:.. Poprzedzone ono było wojną domową między Hutu i Tutsi - plemionami zamieszkującymi Rwandę, toczoną w latach 1990-1993.. Walka z opozycją antykomunistyczną.. Założenia ruchu Rok Afryki -1960r ROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO Zapraszam do obejrzenia filmu "Zew wolości" (1992) Trailer-zapowiedź Ruch Państw Niezaangażowanych -NAM Ruch wyrósł z koncepcji politycznej Mahatmy Gandhiego -Wywieranie wpływu na decyzje ONZ,Rozpad systemu kolonialnego to proces uzyskiwania niezależności przez państwa będące dotąd koloniami.. Pierwszym etapem była próba zmiany sposobu zarządzania poprzez wprowadzenie systemu mandatowego.. Przed wybuchem II wojny światowej niepodległość miały: Egipt, Etiopia i Liberia.. Konflikty na Bliskim Wschodzie Konflikty na Bliskim Wschodzie str. 287 - 292 Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Walka o władzę w powojennej Polsce.. Temat 7.. Jakie państwo wchodzące w skład Indii brytyjskich uzyskało najpóźniej niepodległość?Dekolonizacja nie została zainicjowana dopiero po 1945 r., lecz od tego momentu stała się zjawiskiem masowym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt