Wiersz ze środkami stylistycznymi
Wypisz z podanego fragmentu epitety: ( 3 pkt. ). Przykład: Zieleń, zieleń, coraz więcej zieleni i przestrzeni.. Temat ten, jest często postrachem maturzystów.Jak dobrze znasz środki stylistyczne?. Koncept - efektowny, zaskakujący pomysł na .ŚRODKI STYLISTYCZNE.. Peryfraza (omówienie) 6.. W tym artykule znajduje się zebrana i usystematyzowana wiedza z podstaw poetyki.. Metafora (przenośnia) 9.. Wreszcie przeszła zima.. Jedną z cech charakterystycznych poetyki barokowej jest bogactwo środków stylistycznych.. Budowa wiersza i środki poetyckie (tropy stylistyczne) .Środki stylistyczne w języku polskim.. Gdy wszystkie osoby w danej grupie zdołają wymyślić zdanie do rymu ze zdaniem pierwszym, następna osoba w kolejności wymyśla nowe zdanie - i zabawa zaczyna się od nowa.Warto zwrócić uwagę, że zbudowana w sonecie hiperbola jest efektem jednoczesnego połączenia ze sobą kilku środków stylistycznych - gdyby Morsztyn użył po jednym środku naraz, nie udałoby mu się aż tak uwznioślić treści utworu.. 2405 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0.. Są one stosowane zarówno do pokazywania emocji, jak i utrzymywania rytmiki utworu.. Przebieg lekcji: a) faza porzygotowawcza Uczniowie przypominają jakie środki stylistyczne znają; wymieniają je b) faza realizacji Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z listą środków stylistycznych.Środki stylistyczne..

Przeczytaj podany fragment wiersza.

strofa .. - zabieg polegający na skojarzeniu i połączeniu ze sobą (za pomocą słów: jak, niby, jakby, na kształt) podobnych lub wspólnych cech przedmiotów, osób, itp.(słońce jak chryzantema, chmury niczym baranki) .. TEST Z LEKTURY: Hobbit, czyli tam i z powrotem.. Zdrobnienie 11.. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, Choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma.. Był to dom o poczerniałych ścianach, wytartych schodach i zielonym od wilgoci podwórku.. Udostępnij.. Marzec.Wracamy z parku.. Wielki Wóz sporo już objechał nieba , niedługo blyśnie sierp księżyca blady Sam przeciw gwiazdom!. ; Anafora = powtórzenie - powtórzenie wyrazu na początku dwóch kolejnych wersów lub w jednym wersie.. Znajdziesz tu wymienione i opisane środki poetyckie (tropy stylistyczne, środki artystyczne, środki stylistyczne) i figury retoryczne.. Część ze scharakteryzowanych niżej środków można oczywiście spotkać także w utworach lirycznych innych epok, nie tylko baroku.. Wiele z nich jest wyjaśnionych i sklasyfikowanych.Musi ono zawierać porównanie, np. „Jestem słodka niczym miód".. Epitety - w pierwszych wersach najczęściej powtarza się epitet wszytki.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8.. Podkreślone wersy wiersza to przykłady: a) apostrof b) porównań c) epitetów d) wyrazów dźwiękonaśladowczych..

Z upojonymi wioą wracamy oczyma,Środki stylistyczne w wierszu.

Marzec.. Następnie zaznacz odpowiedź.. 2.Synekdocha - to tzw. ogarnienie, czyli nazwanie zjawiska lub przedmiotu poprzez nazwanie jego części, np.żołnierz polski zamiast armia polska.. Poeta podkreśla w ten sposób, kto jest adresatem jego monologu.. Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V.. Wykonaj polecenia.. .Środki stylistyczne w „Świteziance" Adama Mickiewicza 20 marca 2013 Świtezianka Jak w każdym mickiewiczowskim dziele także i w „Świteziance" odnaleźć można wiele środków stylistycznych.rozpoznaje środki stylistyczne, odczytuje uczucia bohaterów lirycznych, wskazuje odpowiednie cytaty, wiersz przekształca w inną formę wypowiedzi - ilustrację.. Metafora - smok = śmierć.Dopasuj środki stylistyczne do odpowiedniego typu: .. Rodzaje powtórzeń: .. Utwór opisuje nieszczęśliwą miłość do ukochanej.Powtórzenie (łac. repetitio) − figura retoryczna, zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów lub zwrotek) celem uzyskania rytmizacji, podkreślenia znaczenia, zwiększenia ekspresji..

Przeczytaj wiersz i nazwij środek poetycki, jaki poeta zastosował.

; Metonimia - inaczej mówiąc zamiennia - polega na użyciu wyrazu pozostającego w związku z pojęciem, o które chodzi: Mówiono o Norwidzie, oprawnym we wstążki.Oczywiście mowa tutaj o tomiku poezji autorstwa Norwida.ŚRODKI ARTYSTYCZNE I POJĘCIA LITERACKIE.. Jaka moc ze "Zmierzchu" do Ciebie pasuje?. 3.Przerzutnia- lista najpopularniejszych środków stylistycznych z definicjami - plansza do gry, kostki, pionki - karteczki z cytatami IV.. Odwagi , potrzeba temu , kto wnika w krążące miriady .METAFORA (przenośnia) - jest ona zespołem słów, w którym znaczenie jednych zostaje niejako przeniesione na znaczenie pozostałych; znaczenie przenośne jest różne od dosłownego, np.: „Noszę w sercu Twój obraz" „Góry jak stada szarych, nieruchomych słoni" „Uroda życia" METAFORA poetycka potoczna np.: „gwiazdy .ŚRODKI STYLISTYCZNE (INACZEJ JĘZYKOWE BĄDŹ POETYCKIE) Środki poetyckie są podstawową jednostką stylu artystycznego utworu lirycznego.. Góry nad wodą klęczą jak praczki, Pełzną owieczki- białe robaczki, Młoda kobieta gałązki ścina, Śpiewu jej pełna dolina.. Wiersz: Czereśnie - Julian Tuwim Rwałem dziś rano czereśnie, Ciemno-czerwone czereśnie, W ogrodzie było ćwierkliwie, Słonecznie, rośnie i wcześnie..

Środki stylistyczne pojawiają się głównie w wierszach i dramatach.

2.Epitet „wielkie morze", „nowe zorze", „podniesiona głowa" - zwiększenie tragizmu i wiarygodności utworu.. Personifikacja (uosobienie) 10. a długi rosną b biały jak gołąb c wiatr wieje d budzą się wspomnieniaSprawdzian - środki stylistyczne Grupa A 1.. Epitet - określenie rzeczownika, najczęściej jest nim przymiotnik.. Zawiera 23 pytań.. Interpretacja "Do trupa" J. A. Morsztyna.. AntytezaŚrodki poetyckie, czyli poetyka.. Każdy ze środków stylistycznych używanych w języku polskim ma inne funkcje, które można w dowolny sposób ze sobą łączyć.WIERSZ WYPISZ ŚRODKI STYLiSTYCZNE.. maggie16 3 lata temu.. Animizacja (ożywienie) 12.. Ręka jego chłodna ujmuje cyrkiel , który wszechświat mierzy .. Astronom na wieży patrzy na gwiazdy .. ; Metafora = przenośnia - niezwykłe połączenie wyrazów, które zaskakuje nas swoją .Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej .. Powtórzenie 7. ; Apostrofa - bezpośredni, uroczysty zwrot do osoby, pojęcia, przedmiotu.. Resztę poznamy w następnych artykułach z cyklu.. Skomentuj.. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy.. (Podział ze względu na strofikę) Nie porzucaj nadzieje, Jakoć się kolwiek dzieje; Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, A po złej chwili piękny dzień przychodzi.ŚRODKI STYLISTYCZNE 1.Apostrofa „Smutno mi, Boże!". Dla poćwiczenia zostawiam wam przepiękny wiersz Zbigniewa Herberta Dwie Krople.Spróbujcie odnaleźć w nim opisane wyżej środki stylistyczne.- jedna linijka w wierszu.. wypisz środki stylistyczne z wiersza Noc roziskrzona gwiazdami , pogodna - to pora pracy .. Wyróżniamy: fonetyczne (dźwiękowe), morfologiczne, słowotwórcze, składniowe, leksykalne oraz figury stylistyczne, czyli tzw. tropy.ŚRODKI STYLISTYCZNE - karta pracy Przeczytaj i powtórz wiadomości o środkach stylistycznych - str. 327-329 w podręczniku.. Porównanie 3.. Wypisz Środki Stylistyczne z wiersza Juliana Tuwima ,,Czereśnie" - Epitety - Metafory (przenośnie) - Uosobienie - Ożywienie - Neologizmy itd.. Inne epitety to np.: wdzięcznej (dziewki), (gniazdo) kryjome, (matka) uboga.. „Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat" (Jako pierwszy wyraz zapisz epitet, a obok w nawiasie rzeczownik, którego jest określeniem)ŚRODKI STYLISTYCZNE.. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4.. Które z poniższych wyrażeń i zwrotów zaliczamy do animizacji?. - bezpośredni zwrot do Boga.. Dom, w którym zamieszkiwałem śmiesznie mały pokój, był jednym ze starych domów na przedmieściach naszego miasta.. Ile % baterii ma Twoje zdrowie .To tylko kilka środków stylistycznych z ich szerokiej gamy.. Metody i formy pracy: scenka dramowa, burza mózgów,Środki stylistyczne 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt