Porównaj przebieg szlaków metabolicznych liniowych i cyklicznych
B. B Organizm człowieka.. 8.Szlak metaboliczny - szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej.. Skóra - powłoka ciała Organizm człowieka jako funkcjonalna .Zadania maturalne z Biologii Tematyka: budowa i działanie enzymów, oddychanie komórkowe, fotosynteza, chemosynteza, fotooddychanie, beta-oksydacja, cykl mocznikowy.. Temat Poziom wymagań programu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Metabolizm 1 Kierunki przemian metabolicznych Uczeń: definiuje pojęcie metabolizm charakteryzuje podstawowe rodzaje przemian metabolicznych: anabolizm i katabolizm wymienia nośniki energii w komórce wymienia rodzaje fosforylacji .. W skali całego organizmu reakcje metaboliczne regulowane są przez hormonyPorównaj przebieg szlaków metabolicznych.. Szlaki metaboliczne.. Szlak metaboliczny cykliczny to ostatnia reakcja prowadzi do odtworzenia związku wyjściowego.. Przemiany metaboliczne nie są pojedynczymi reakcjami, lecz całym szeregiem procesów, w których produkt jednej reakcji jest jednocześnie substratem następnej.. Zadanie premium.. III.2.1 ( charakteryzowanie budowy enzymu na podstawie schematu lub modelu ( wyjaśnienie mechanizmu działania enzymów na podstawie animacji lub schematu1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA zakres rozszerzony (Biologia na czasie 2) Dział Lp..

Mam nadzieje ze pomoglamPorównaj przebieg szlaków metabolicznych i cykli metabolicznych.

1 Zadanie.. Są to choroby związane z wrodzonym niedoborem enzymów danego szlaku metabolicznego, co prowadzi do zatrzymania przemian na pewnym etapie i .szlaków metabolicznych, w których są wykorzystywane omawiane przenośniki - omawia budowę koenzymu A i wyjaśnia jego funkcje w komórce - analizuje mechanizm powstawania acetylo-CoA 6. i zapis w podstawie programo wej temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Metabolizm 1 III.2.2 -3 Kierunki przemian metabolicznych( charakterystyka szlaków metabolicznych: liniowego i cyklicznego (omówienie rodzajów regulacji przebiegu szlaków metabolicznych III.1.1.. Reakcje szlaków są zwykle katalizowane przez enzymy, oraz podlegają ścisłej kontroli.W skali całego organizmu reakcje metaboliczne regulowane są przez hormony.Witam Mam do napisania małą pracę na temat: Na czym polega różnica między szlakiem metabolicznym i cyklem metabolicznym i nie mogę nic na ten temat znalęźć.. Np.: glikoliza, szlak pentozofosforanowy, Cykliczny - ostatnia reakcja prowadzi do odtworzenia związku wyjściowego.. a) Podaj nazwę choroby genetycznej spowodowanej mutacją genu kodującego enzym E 3 oraz określ, na czym polega ta choroba.Metabolizm (z gr.. 1 Zobacz odpowiedź miksa0piksa miksa0piksa Odpowiedź: Szlaki metaboliczne są ciągiem kolejno następujących po sobie reakcji chemicznych, natomiast podczas cykli metabolicznych jeden z produktów końcowych staje się substratem do pierwszej reakcji rozpoczynającej kolejny .Szlak metaboliczny - szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej..

Reakcje szlaków są zwykle katalizowane przez enzymy oraz podlegają ścisłej kontroli.

około 7 godzin temu.. Temat Poziom wymagań konieczny (K) podstawowySzlak metaboliczny - szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej.. PozdrawiamWszystkie przemiany metaboliczne wymagają: Odżywiania - pobierania ze środowiska zewnętrznego materiałów energetycznych i budulcowych, Oddychania - odprowadzenia ze środowiska zewnętrznego tlenu potrzebnego do prawidłowego przebiegu procesów utleniania wewnątrzkomórkowego a także usuwania nadmiernej ilości dwutlenku węgla ze .regulacja przebiegu szlaków metabolicznych wyjaśnia rolę enzymów w komórce wymienia cechy enzymów wymienia czynniki wpływające na .. charakteryzuje szlak metaboliczny liniowy i cykliczny wyjaśnia, na czym polega model regulacji aktywności enzymów zwany ujemnym sprzężeniem zwrotnym omawia budowę enzymówChoroby metaboliczne jest to olbrzymia grupa chorób, których przyczyną są zaburzenia w skomplikowanych szlakach przemian jednych substancji w inne, czyli tak zwane bloki szlaków metabolicznych.. Proszę o pomoc będę bardzo wdzięczna.. Zaliczamy do tego: Cykl Calvina (w chloroplastach) Cykl Krebsa (oddychanie komórkowe) Cykl mocznikowy ; W załączniku są umieszczone schematy przebiegu niektórych szlaków metabolicznych..

Szlaki metaboliczne przebiegają tylko w jednym kierunku, z kolei w. pokaż więcej... Zobacz też.

Porównaj znaczenie tych terminów z odpowiednimi pojęciami w ateńskiej polis.. Katabolizm i anabolizm - podaje przykłady reakcji katabolicznych i anabolicznych oraz najważniejszych szlaków metabolicznych wCykl metaboliczny - seria następujących po sobie reakcji enzymatycznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem następnej, przebiegających w ten sposób cykliczny, tzn. że ostatnia reakcja cyklu odtwarza związek chemiczny wyjściowy tego cyklu.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Szlak metaboliczny - seria zachodzących po sobie reakcji enzymatycznych (produkt jednej reakcji jest substratem następnej).. Liniowy - prowadzi od substratu do produktu (synteza lub rozkład związków).. μεταβολή 'zmiana' od μετά 'ponad, poza' i βάλλειν 'rzut') - całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.Procesy te pozwalają komórce na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce .. ( omawia przebieg rozkładu białek, cukrów i tłuszczów ( określa znaczenie acetylokoenzymu A w przebiegu różnych szlaków metabolicznych ( wyjaśnia, dlaczego jony NH4+ muszą być transportowane z pominięciem płynów ustrojowych C..

... Opisz w kilku zdaniach przebieg i podaj przyczyny oraz datę drugiego kryzysu berlińskiego.

W skali całego organ.metaboliczny liniowy i cykliczny wyjaśnia, na czym polega model regulacji aktywności enzymów zwany ujemnym sprzężeniem zwrotnym stężenie soli, stężenie enzymu, aktywatory i inhibitory porównuje mechanizm inhibicji kompetycyjnej i inhibicji niekompetycyjnej omawia sposoby regulacji przebiegu szlaków metabolicznych omawia przebieg .przebiegu różnych szlaków metabolicznych wyjaśnia, dlaczego jony NH 4 + muszą być transportowane z pominięciem płynów ustrojowych omawia przebieg rozkładu białek, cukrów i tłuszczów określa znaczenie acetylokoenzymu A w przebiegu różnych szlaków metabolicznych wyjaśnia, dlaczego jony NH 4 + muszą byćmetaboliczny liniowy i cykliczny omawia budowę enzymów wyjaśnia mechanizm tworzenia kompleksu enzym-substrat porównuje mechanizm inhibicji kompetycyjnej i niekompetycyjnej omawia sposoby regulacji przebiegu szlaków metabolicznych porównuje modele powstawania kompleksu enzym-substrat porównuje mechanizm działania inhibitorów .Wymagania edukacyjne Biologia na czasie, zakres rozszerzony klasa II/III Dział programu Lp.. 3 Zadanie.. Reakcje szlaków są zwykle katalizowane przez enzymy oraz podlegają ścisłej kontroli.. 2 Zadanie.. Liceum Ogólnokształcące.. Przykłady: cykl kwasu cytrynowego, cykl Calvina.. Każda przemiana katalizowana jest przez oddzielny enzym.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R .metaboliczny liniowy i cykliczny wyjaśnia, na czym polega model regulacji aktywności enzymów zwany ujemnym sprzężeniem zwrotnym .. przebiegu szlaków metabolicznych omawia przebieg ubikwitynozależnej degradacji białek porównuje modele powstawania kompleksumetaboliczny liniowy i cykliczny wyjaśnia, na czym polega model regulacji aktywności enzymów zwany ujemnym sprzężeniem zwrotnym .. przebiegu różnych szlaków metabolicznych wyjaśnia, dlaczego jony NH 4 + muszą być transportowane z pominięciem płynówBiologia klasa II zakres rozszerzony NACOBEZU I. Metabolizm - wyjaśnij pojęcia: metabolizm, anabolizm, katabolizm - budowa ATP i jego rola - porównaj reakcje anaboliczne i kataboliczne, podaj przykłady - opisz rodzaje fosforylacji - określ rolę NADPH+H oraz NADH+H w komórce - opisz budowę enzymu - wymień czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych - porównaj mechanizm .omawia przebieg glukoneogenezy omawia przebieg β-oksydacji omawia przebieg przemian białek charakteryzuje cykl mocznikowy omawia przebieg rozkładu białek, cukrów i tłuszczów określa znaczenie acetylokoenzymu A w przebiegu różnych szlaków metabolicznych wyjaśnia, dlaczego jony NH 4 + musząWymagania z biologii..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt