Kwestionariusz harrison assessment

kwestionariusz harrison assessment.pdf

KOORDYNACJA: IWONA BARTNICKA.. UNIWERSYET WARSZAWSKI.. Tylka J, Piotrowicz R. Kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 - wersja polska.. 19/31 Chodakowska Street.. 14.PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW.. Ocena jakości życia kobiet hospitalizowanych w ciąży z wykorzystaniem Mother-Generated Index - badania pilotażowe.. Nowakowska-Głąb A, Maniecka-Bryła I, Wilczyński J, et al.. PUBLIKACJA POWSTAŁA PRZY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI ZAANGAŻOWANYCH..Komentarze

Brak komentarzy.