Przeczytaj tekst spośród wyrazów
Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) dla każdej luki.. Spośród wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. będzie naj !. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupelnienie luk 1-3 .. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3. .. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Rozwiązania zadań.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-6 Wpisz odpowiednia litere A-L.Przeczytaj tekst.. To jest zadanie 4 strona 36 w książce up-beat2, proszę o pomoc.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1-4).. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Sześć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.przeczytaj poniższy tekst.. Cztery wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Uwaga!. FRÜHSTÜCKEN .przeczytaj tekst Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki od 1 do 3 Wpisz odpowiednią literę a-f obok numeru każdej luki Uwaga trzy wyrazy podane zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Przeczytaj tekst.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. przeczytaj tekst spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki 11.1-11.3 wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Przeczytaj tekst na temat centrum handlowego.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. 2011 .Angielski.. Przeczytaj tekst i zaznacz, czy podane odpowiedzi są prawdziwe -True, czy fałszywe - False.. pomożecie ?. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Spośród wyrazów A-F podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Proszę o pomoc.. Przeczytaj tekst.. Wyjaśnienie: Najnowsze pytania z przedmiotu Język angielski .Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-L) obok numeru luki.. 2018-11-10 12:15:46; Uzupełnij zdanie , używając be going to w odpowiedniej formie 2013-01-23 22:32:25; przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. To na jutro ;)Spośród podanych liczb , wybierz liczby: 2011-01-18 18:26:49 Utworz przymiotniki od podanych wyrazów 2011-11-02 20:18:01 Określ cechy osób na podstawie wypowiedzi .Dobierz odpowiednie przymiotniki spośród podanych niżej .Plis to na jutro pomóżcie..

Przeczytaj poniższy tekst.

Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Wyrazy : a) golf b. chest c. basketball d. Back e. but f. because .. Przeczytaj poniższy tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3. zadanie 2/ 32 repretytorium Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe,porprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym,uzupełnienie luk 1-7.. Wpisz odpowiednią literę (A-N) Siedem wyrazów zostało podanych dodatkowo i NIE pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. yesterday, B. since Monday, C. ever 4) have been really busy .. the last two .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. dl z i j s r o k x p Ę r i z n s a l t an n p r a w d an o r t a na ma b z Ę d t r m Ż r s i k r n z l xŻ i s Ł r nl o b p m n e Ź a n Ż yr d Ę p a g h l t u r w t b h c d rm o d p o w i e d z i a l no Ś Ć za b Ó k i r j k e e o r w b d b h Ąn r g c z .Z wyrazów umieszczonych w ramce wybierz poprawne .Zadanie: zadanie 9 przeczytaj tekst wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9 1 9 5 zakreśl literę a, b lub c Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób ..

Uwaga!Przeczytaj tekst.

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki 8.1-8.3 .. Uwaga!. Ania Ania Odpowiedź: 1 - B 2 - B 3 - C 4 - A 5 - C 6 - A.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok numeru każdej luki.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Uwaga!. Pytania i odpowiedzi.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.).. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Przeczytaj poniższy tekst.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Przeczytaj .ZADANIE 4 Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (11.1.-11.3.).. Wpisz odpowiednią literę A F obok numeru każd … ej luki.. Uzupełnij każdą lukę przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i lo - Pytania i odpowiedzi - Język angielski.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3. użyj odpowiedniej formy wyrazów z .Uzupełnij tekst wyrazami wybranymi spośród podanych: 2011-04-26 19:04:24; Przeczytaj poniższy tekst..

Trzy ...Przeczytaj tekst.

Spośród podanych wyrazów wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-6.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-3.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-6.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Premium .Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Rozwiązania (0) Dodaj rozwiązanie.1.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. 2018-11-10 12:15:46; przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej z luki .Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.Przeczytaj poniższy tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki .. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-3.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki..Komentarze

Brak komentarzy.