Przeczytaj tekst wybierz odpowiedź a b lub c aby poprawnie uzupełnić luki 14 hi nathan
W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.Nie tylko zapewnimy Ci poprawnie odrobioną pracę domową, ale też poznasz zasady oraz sposoby na rozwiązywanie kolejnych zadań już całkowicie samodzielnie.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w .. They usually describe animals _____ small ears and long tails - like giant cats.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. I don't read horoscopes .6 Przeczytaj tekst.. Każde zadanie z angielskiego w naszym serwisie zostało wykonane przez nauczyciela języka angielskiego, lub osobę, która zna go perfekcyjnie.Strona 12 z 14 Zadanie 11.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj teksty.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teks.. 2013-01-06 12:38:11Przeczytaj tekst i dopasuj zdania 1-4 do flag..

Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.5 Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Zakreśl literę A, B lub C.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. A NEWLY RENOVATED, VERY COMFORTABLE SOFA FOR SALE-1.5 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.. He has to (3.). early every day to visitthe farm.Przeczytaj tekst wybierz odpowiedź A B lub C aby poprawnie uzupełnić luki 1-4 Odpowiedzi zapisz w zeszycie Huntas Huntas Odpowiedź:Przeczytaj tekst.. uzupełnienie luk 1-3.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Teen TV, Saturday 10.00-12.00 10.00 -11.00 'Facts About Us' - a .Odrabiaj swoje zadania domowe szybko i sprawnie.. A. in order to B. so that C. in view of .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Zakreśl literę A, B lub C.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Wybierz odpowiedz A, B lub C, tak aby poprawnie uzupełnić luki (1-4).

Wpisz odpowiednią literę AUzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Za każdą poprawną .Przeczytaj teksty.. - ___ Spróbuj domyślić się, jakie słowo pasuje do każdej luki, a następnie sprawdź, czy twoje A I don't know.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1-9.4 zgodnie z treścią tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zakreśl literę A, lub .. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-4).. Uwaga.Przeczytaj tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). B (Wreszcie zaprenumerowałam magazyn Geo Nastolatek) uzasadnienie: Ponieważ autorka maila, Anne (podmiot) jest dziewczyną, to imiesłów czasu przeszłego (le participe passé) należy uzgodnić do rodzaju żeńskiego (dodać na końcu -e).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zadania ze słuchu, praca na tekstach, gramatyka.. The .Przeczytaj teksty a-e oraz dialogi 1-4.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Maggie, I've bought someSpośród wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3..

Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).

Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5.. Uwaga!. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Zdania 1-3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast zdania 4 .Przeczytaj teksty.. Za każdą poprawną .Wybierz i zaznacz po dwie właściwe odpowiedzi.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 12.1-12.3.. Bezokolicznik nie pasuje, ponieważ użycie odmienionego czasownika être (je suis) wskazuje na to, że w zdaniu mamy czas przeszły.Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane .Przeczytaj tekst bez patrzenia na odpowiedzi.. Uwaga!. Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne.. Zakreśl literę A, B lub C.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. 2011-02-06 15:11:20 Angielski wybierz właściwe słowo 2014-04-09 19:18:58 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?.

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3.Komentarze

Brak komentarzy.