Wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony która zredagowała umowę

wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony która zredagowała umowę.pdf

Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dającychOrzeczenie SN „Wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę" marzec 26, 2014 ASPEKTY PRAWNE LIKWIDACJI SPÓŁKI Z O.O.Na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni , powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę" (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2010 r., sygn.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona .Sąd dodaje, iż wątpliwości interpretacyjne, które nie dają się usunąć w drodze ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli, powinny być rozstrzygnięte na niekorzyść strony, która zredagowała tekst je wywołujący (in dubio contra proferentem).§ 1.. W niedawnym wyroku z dnia z dnia 9 października 2014 r., IV CSK 10/14, Sąd Najwyższy zważył zaś, że wątpliwości co do znaczenia oświadczeń zawartych w dokumencie powinny być tłumaczone na .Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę..

), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.

Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie .. Takie postanowienia budzą .W przypadku obciążenia wykonawcy takim obowiązkiem inwestor powinien zadbać, aby został on wyrażony w umowie precyzyjnie - na gruncie prawa polskiego powstałe wątpliwości należy tłumaczyć zgodnie z regułami wykładni oświadczeń woli wynikającymi m.in. z art. 65 § 2 k.c., a wątpliwości nie dające się w ten sposób .Sąd przypomniał, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wątpliwości co do treści umowy (i wzorca umownego) należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która tekst zredagowała.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, niedających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę (wyrok Sąd .Wątpliwości co do treści umowy ze świadczeniodawcą należy tłumaczyć na niekorzyść Narodowego Funduszu Zdrowia, który zredagował umowę.. Wyrok .Z powyższą zasadą powiązana jest bezpośrednio reguła wyrażona przez Sąd Najwyższy w cytowanym powyżej wyroku, z której wynika, że wszelkie wątpliwości, co do treści umowy, należy tłumaczyć na tej niekorzyść strony, która zredagowała umowę (tu: zapis o karach umownych).który jest wiadomy drugiej..

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów przyjąłniekorzyść strony, która zredagowała umowę.

), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna ponieść strona, która .Co istotne, Sąd Apelacyjny w Białymstoku podzielił pogląd, że na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów, wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, niedających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę - pisze Tamara Zimna .wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.. ), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.Tym bardziej należy je tak wykładać w sytuacji, gdy strona powodowa przy formułowaniu umowy korzystała z profesjonalnej pomocy prawnej..

W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.§ 1.

Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze .kodeksu cywilnego - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej.. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.. ), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. akt .Wskazane w tym zakresie niejasne sformułowania oraz rozbieżności pomiędzy poszczególnymi punktami nie mogą zaś wywoływać negatywnych skutków dla strony, która ją podpisała i przy wykładni umowy wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony która zredagowała umowę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2013 r .Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, niedających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę.. Należałoby zatem wykazać, że rzeczywistą intencją było objęcie zwrotu tego rodzaju świadczeń przez pracodawcę.A w tym kontekście Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że "także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c..

Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze ...konsumentów (art. 385 § 2 k.c.

), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. W praktyce często mamy do czynienia z niejasnymi postanowieniami umowy.. II PK 293/12że nieusuwalne wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść tej strony kontraktu, która zredagowała umowę, gdyż to na tej stronie spoczywa ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających się usunąć w drodze wykładni (por. w szczególności wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2011 r., sygn.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie .Na tle przywoływanego przepisu wskazuje się zasadnie, że: „ Wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę.. ), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Ten, kto proponuje określone klauzule - ten ponosi ryzyko, że druga strona zrozumie je opacznie…W umowie należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.Ponadto dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazywało - również w odniesieniu do umów zawieranych w trybach Prawa zamówień publicznych - że na gruncie prawa polskiego wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę " (por. wyrok .Zdaniem Sądu na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę..Komentarze

Brak komentarzy.